blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Autorské poplatky - Paušál FILMDAT

Autorské poplatky
FILMDATV souvislosti s převodem správy portálu na FILMDAT o. s. jsme byli nuceni vstoupit v jednání s organizací OSA o nové smlouvě na získání sublicence na výběr poplatků v paušální sazbě. Jednání proběhla ve velmi vstřícném duchu a výsledkem je rozšíření služeb, které snad autoři ocení, protože se jedná o další průlom v oblasti autorských práv na poli neprofesionálního filmu. Novinkou je možnost ošetřit si paušální sazbou i prezentaci na internetu, což doposud nebylo možné. Při žádosti o vyřízení autorských poplatků budete mít nyní větší možnost výběru a doufáme, že nové sazby přispějí k dalšímu právnímu uvědomění našich autorů. Důležité upozornění: Autoři, kteří žádali v době od začátku prázdnin do konce září a nebyli dosud vyřízeni, nechť zažádají znovu a vyberou si z nových sazeb tu nejvýhodnější. Jejich stav ošetření byl vynulován a čeká na nové zadání.  

Při vyjednávání jednotlivých sazeb, jsme měli na mysli hlavně to, abychom v co možná nejnižší sazbě pokryli nejširší spektrum možností. Základní myšlenkou bylo rozdělit pokrytí autorských poplatků podle možného využití, a to tak, aby autoři, kteří mají se svým dílem větší ambice prorazit nad rámec soutěží a přehlídek konaných v ČR a SR, mohli svůj film ošetřit a nebylo to na úkor těch, kteří takové ambice nemají.

Sazby jsme rozdělili do tří cenových pásem, které odpovídají třem úrovním pokrytí. Autor má ovšem možnost i v průběhu času přejít z nižšího pásma do pásma vyššího, a to pouhým doplacením rozdílu v sazbě. S opačným postupem nepočítáme. I v základní sazbě, která se ve výši poplatku od minulé sazby nemění, však dochází k rozšíření limitujících omezení.

Důležité upozornění: Vlastnosti nové sazby CS přebírají i všechny poplatky uhrazené prostřednictvím portálu FILMDAT i v době před vyhlášením těchto nových sazeb.  

Podmínky pro poskytnutí sublicence za veřejnou projekci

FILMDAT z. s. na základě pověření OSA smlouvou č. 0107/2010 může udělit pořadateli nevýhradní sublicenci k užití hudebních děl nositelů práv zastupovaných OSA při veřejném provozování dle ustanovení § 20 autorského zákona – provozování ze záznamu – a za podmínek níže stanovených. Sublicence je poskytnuta jen provozovateli zapsanému v registru FILMDAT, k užití hudebních děl nositelů práv zastupovaných OSA při veřejné nekomerční projekci audiovizuálních děl výrobců neprofesionálního filmu, a to jen na projekce konané na území České republiky.

Veřejnou projekcí se ve smyslu této sublicence rozumí nekomerční přehlídka, projekce či festival sloužící k veřejné prezentaci výhradně neprofesionálních filmů. K veřejnému provozování hudebních děl nad rámec tohoto oprávnění je třeba, aby provozovatel uzavřel licenční smlouvu s OSA.


Nové sazby pro ošetření autorských práv u neprof. filmu


Paušální poplatek FILMDAT CZ+SK Limited (CS) – 130 Kč

Paušální poplatek v nejnižší sazbě, který je limitovaný pro území České a Slovenské republiky a pokrývá tyto oblasti:
  1. Nekomerční projekce neprofesionálního filmu v rámci akcí konaných na území České a Slovenské republiky
  2. Nekomerční projekce v prostředcích hromadné dopravy dopravců České a Slovenské republiky (dopravce musí mít vyřízenou projekční licenci)
Paušální poplatek FILMDAT World Limited – (WL) – 550 Kč

Paušální poplatek ve střední sazbě, který je limitovaný pro území celého světa a pokrývá tyto oblasti:
  1. Nekomerční projekce neprofesionálního filmu v rámci akcí konaných na území celého světa
  2. Nekomerční projekci v prostředcích hromadné dopravy dopravců z celého světa (dopravce musí mít vyřízenou projekční licenci)
Všechny naše sazby pokrývají nekomerční prezentace ošetřených děl. V případě komerčních projekcí je potřeba uzavřít s OSA smlouvu dle platného sazebníku. Jako důkaz o vypořádání autorského poplatku v příslušném rozsahu je vhodné opatřit závěrečné titulky vygenerovaným piktogramem, který je důležitý hlavně při internetové prezentaci.

Autorské poplatky za veřejnou projekci

V této oblasti nenastaly větší změny. Byla pouze sjednocena sazba pro všechny pořadatele bez ohledu na členství v jakémkoliv sdružení. Cena byla sjednocena na tu nižší sazbu, tedy pro všechny je nově stanovena sazba 180 Kč za akci.

Nová služba pro sdružení

Pro sdružení, která fungují na bázi výběru členských poplatků, za které svým členům poskytují jisté výhody, nabízíme možnost realizovat poskytování slev na poplatku pro své členy. Tato možnost se nabízí každému, kdo by byl ochoten z rozpočtu svého sdružení dotovat úhradu poplatku pro svého člena. Výše slevy a podmínky pro její přiznání záleží pouze na rozhodnutí nejvyšších orgánů sdružení. Tyto podmínky budou zohledněny do smlouvy, kterou s námi můžete uzavřít. Autorovi, členovi sdružení, pak bude naúčtována částka snížená o dohodnutou slevu. Rozdíl pak bude v dohodnutém termínu vyfakturován sdružení, které slevu hodlá poskytnout.Jak na to

Níže uvedený návod uvádí postupy, jak využít možností paušálních poplatků FILMDAT. Popisujeme zde jednotlivé kroky, které je nutné udělat před vlastní žádostí o poplatek. Vzhledem k tomu, že FILMDAT je celkem složitý databázový systém, je nutné dodržet systém jednotlivých registrací. Jednotlivé záznamy jsou v celém systému logicky propojeny, což umožňuje nadstandardní výstupy ze systému, které možná později oceníte.

Registrace uživatele

Základní podmínkou pro využití paušálních poplatků FIMDAT je registrace do systému. Nejprve je potřeba zaregistrovat sebe jako uživatele. Tato registrace vám umožní dále pracovat se systémem a stát se tak správcem svých dat. Pod tímto správcovským účtem pak můžete vkládat do registru záznamy o osobách a filmech a dále si je udržovat. Podrobný návod jak na základní registraci najdete zde.

Registrace osoby

Po úspěšné registraci a následném přihlášení se do systému prostřednictvím údajů, které vám dorazí po registraci mejlem, je možné pokračovat. Dalším nutným krokem je registrace své osoby do registru osobností. V souvislosti s paušálními autorskými poplatky je tato registrace podstatná, protože údaje zde uvedené jsou podkladem pro vystavení faktury na úhradu paušálního poplatku za užití hudby ve filmu. Při registraci filmu je nutné uvést autora filmu, což je osoba právně zodpovědná za dílo a ta se k filmu připojuje právě z registru osobností. Podrobný návod jak na registraci osob najdete zde.

Registrace filmu

K tomu, aby bylo možné o poplatek za užití hudby ve filmu požádat, je nutné film autorizovaně zaregistrovat do registru FILMDAT. Autorizovaná registrace je taková, která má vygenerováno evidenční číslo. Pouze filmy s tímto evidenčním číslem mají možnost o poplatek požádat. Podrobný návod jak na registraci filmu najdete zde. Po registraci filmu se v jeho detailu objeví kolonky týkající se žádosti o paušální poplatek za užití hudby ve filmu. Zde uvidíte v jakém stavu máte ošetření autorských práv za hudbu a můžete tento stav měnit. Pod tlačítkem Přehled sazeb najdete znovu popis jednotlivých sazeb, ze kterých si vyberete tu, která bude nejvíce  vyhovovat vašim požadavkům a záznam o filmu uložíte. Tímto krokem se vygeneruje žádost o vyřízení v zadaném rozsahu a vy obdržíte na e-mail uvedený v registraci osoby, která byla k filmu připojena jako autor, fakturu. Po jejím zaplacení se vám k filmu vygeneruje příslušný piktogram, který by měl být uveden v závěrečných titulcích filmu. Toto je důležité hlavně u filmů využívající innternetovou sazbu. Piktogram je možné stáhnout v levé částí seznamu filmů, kliknutím na obrázek vlevo od filmu.

Registrace soutěže

Pořadatelé nekomerčních akcí v oblasti neprofesionálního filmu mohou též využít paušální autorský poplatek FILMDAT za veřejnou projekci. K tomu je opět potřeba zaregistrovat svou akci do FILMDATu. K tomu je potřeba být opět zaregistrován jako uživatel. Po přihlášení do FILMDATu se vám v pravém sloupci nahoře objeví FILMDAT MENU a prostřednictvím nabídky Registrace soutěží svou akci zaregistrujete. To se provede vyplněním formuláře, který se vám objeví. Tato registrace neprobíhá on-line. Je tedy nutné vyčkat na registrační e-mail, který dorazí do 24 hodin. V této době dojde k rychlému ověření relevantnosti žádosti a k zaslaní přístupových informací ke správě akce. Prostřednictvím této správy je pak možné v detailu soutěže, zaškrtnutím příslušné položky požádat o paušální poplatek na akci. Následně vám dorazí na příslušnou e-mailovou adresu faktura. U akce se zobrazí informace, že bylo zažádáno o vyřízení paušálního poplatku. Po úhradě faktury se tento příznak změní na příznak o úhradě a současně s tím vám dorazí Certifikát stvrzující vypořádání se s autorským poplatkem za veřejnou projekci. Tento certifikát si založte k dokumentaci o akci a můžete jej též použít při případné kontrole ze strany OSA nebo jako přílohu ke grantovým žádostem.

Případné dotazy směřujte do komentáře tohoto článku.
| Autor: Jaroslav Šika | Vydáno dne 04. 10. 2010 | 160261 přečtení | Počet komentářů: 35 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank