blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Jak vkládat filmy do registru

Návody
Vložením filmu do registru se Vám dostane mnoha výhod, které jsou popsány níže v postupu. Ideální a později též hodně využitelné je zadat „rodný list filmu“ v co možná největším rozsahu. Zadané údaje budou sloužit Vám i případným návštěvníkům jako informační či archivní zdroj. Pro plnohodnotné vyplnění údajů o filmu je nutné nejprve zaregistrovat do registru osob, všechny osobnosti spolupracující na filmu. Jejich zadáním do rodného listu se informace o participaci na tom kterém filmu automaticky přenesou do složky osobnosti. Případné doplňující dotazy napište do komentářů pod článkem. Budeme na ně reagovat.

TOP Tabulky
Vzhledem k tomu, že prostřednictvím tohoto registru budou také generovány TOP tabulky úspěšnosti, je prakticky nutné, aby každý film, který má ambice zúčastnit se nějaké soutěže v ČR,  se v registru nacházel. Zodpovědní autoři by měli své filmy, se kterými se chystají v roce 2008 na soutěže, do registru v dostatečném předstihu nahrát. Za autory, kteří tak neučiní budou filmy do registru nahrávat správci registru, v minimálním rozsahu, který lze získat z bulletinů vydaných pořadateli soutěží. Takto nahraný záznam bude ve vlastnictví správce FILMDATu. Pokud by autor chtěl získat správu filmu do svého vlastnictví, zaregistruje se a požádá admina o převod práva. V žádném případě si nezakládejte film znovu. Film je opatřen jedinečným identifikačním kódem a jeho duplikování by způsobilo chaos v hodnocení filmu.

Využití pořadateli soutěží
Další důležitou službou, kterou FILMDAT nabízí je možnost využití registru pro interaktivní správu své soutěže pro pořadatele. Pořadatel může využít systém přihlašování filmů do své soutěže a k tomu je registrace filmu v systému nezbytná. Pokud by se pořadatel rozhodl tento systém správy soutěže využít, měl tuto skutečnost zanést do svých propozic. 

Zadání rozsahu manipulace s dílem 
Prostřednictví zadání filmu do registru můžete vyjádřit potenciálním zájemcům o Vaše dílo rozsah manipulací, které jste ochoten akceptovat. Součástí registrace bude oddíl, ve kterém můžete vydat souhlas s obsazováním svého filmu na výběrové akce nebo vydat souhlas či nesouhlas s vytvářením kopií pro dané účely. 

Identifikační číslo filmu do titulků 
Pokud si svůj film zaregistrujete již ve fázi výroby, můžete získat Piktogram FILMDATu se svým registračním číslem a tento umístit do závěrečných titulků svého filmu. Dáte tím najevo, že  mohou potenciální zájemci získat podrobnější informace o filmu nebo kontaktní údaje na autory. 

Autorská práva na použitou hudbu 
Díky smlouvě s dotčenými institucemi můžete získat ošetření autorských práv na použitou hudbu (synchronizaci) za paušální sazbu. Prostřednictvím registru můžete požádat o využití možnosti ošetřit svůj film paušální sazbou bez jakéhokoliv dalšího papírování. Po žádosti obdržíte platební příkaz a po zaplacení se tato informace zobrazí u filmu. Paušální sazba se vztahuje na všechny soutěže a přehlídky konané v ČR těch pořadatelů, kteří budou mít zaplacen autorský poplatek za projekci. Pokud byste chtěli svůj film promítat komerčně (např. v televizi) musíte doplatit poplatek do standardní výše, včetně všech administrativních opatření. 

Využití zvukových databank smluvních partnerů 
Díky smlouvě s největšími majiteli zvukových bank v ČR je možné za velmi sníženou sazbu získat autorsky naprosto ošetřená hudební díla k použití do vašeho filmu. Snížená sazba se opět vztahuje na všechny soutěže a přehlídky konané v ČR těch pořadatelů, kteří budou mít zaplacen autorský poplatek za projekci. Pokud byste chtěli svůj film promítat komerčně (např. v televizi) musíte doplatit poplatek do standardní výše, včetně všech administrativních opatření.  

Identifikační štítky
Po zaregistrování filmu je možné si vyjet identifikační štítky na nejběžnější distribuční média. Jedná se ty štítky, které požaduje většina pořadatelů. 

Umístění fotogalerií 
K filmu je možné připojit neomezené množství fotogalerií, vztahujících se k tvorbě daného filmu. Je možné též připojit odkaz na vlastní film nebo ukázku z něj. Zde však pozor na autorská práva. Vzhledem k tomu, že na umístění filmu podléhajícímu autorskému poplatku na internet se nevtahuje paušální poplatek, není možné ho umístit přímo na prostor ve vlastnictví FILMDATu. Je zde možné umístit pouze odkaz na umístění na jiném místě. Zde je dobré informovat o tom, že za každý takto umístěný film, je ten kdo ho tam umístil, povinen platit poplatky a to zvlášť za prohlédnutí a zvlášť za stažení. Jelikož FILMDAT není pro uživatele jakkoliv zpoplatněn, není v jeho finančních možnostech tuto službu nabízet.

Komentáře k filmům 
Po každým filmem je možné vést k němu diskuzi. Autoři tak na jednom místě mohou získat zpětnou vazbu a o svém díle diskutovat s diváky. 

Postup při vkládání filmu 

Nejprve je nutné se zaregistrovat (viz návod výše). Po zaregistrování a přihlášení se do systému se vám zobrazí v pravém sloupci v jeho horní části FILMDAT MENU.  Zde si vyberete nabídku  Editace filmů a dostanete se do seznamu vámi spravovaných filmů. Pokud jde o první film seznam bude prázdný. Zde si vyberete bud nabídku Vložení nového filmu nebo Edituj pro úpravu již vloženého filmu. Zobrazí se vám formulář, kde prosím vyplňte co možná nejúplněji požadované informace. Uvidíte, že se vám to do budoucna vyplatí. 

  

 

Název filmu:

Uveďte úplný nezkrácený název filmu.

 

Evidenční číslo:

Toto číslo generuje systém a není nutno se jím zabývat. Číslo se skládá z kódu země, roku vzniku a pořadového čísla. Pokud rok vzniku nebo k´d země nevyplníte z jakéhokoliv důvodu, kód filmu se nevygeneruje. Tyto údaje je možné zadat dodatečně a kód se vygeneruje později. Tento postup však nedoporučujeme. Je lepší si tyto tři důležité údaje připravit dopředu.

 

Stát:

Vyberte z nabídky odpovídající stát. Pozor: Z tohoto údaje se skládá evidenční číslo a proto ho po uložení záznamu již nejde změnit. V případě jakékoliv nehody při tomto zadávání kontaktujte admina.

 

Sdružení:

Vyberte z nabídky registrovaných sdružení, pokud je autor jeho členem. Tento údaj lze doplnit kdykoliv později. Pokud je autor členem vícero sdružení, vyplňte sem to, pod jehož hlavičkou byl film vytvořen. Na zde uvedené sdružení se budou soustřeďovat body do TOP tabulky hodnocení sdružení.

 

Kategorie:

Vyberte z nabídky žánrovou kategorii odpovídající vkládanému filmu.

 

Délka:

Uveďte přesnou délku filmu na sekundy. Přesná délka je důležitý, ale dost opomíjený údaj. Zejména při výběru filmů na soutěž UNICA to dělá problémy při sestavování kolekce, která je časově limitována.

 

Formát obrazu:

Uveďte formát obrazu, ve kterém je film natočen. Je to velmi důležitý údaj, zejména pro techniky. zabrání se tím chybné projekci vašeho filmu.

 

Rok vzniku:

Vyplňte rok vzniku filmu. Rozhodující údaj pro nasazování filmů do některých soutěží.

 

Datum premiéry:

Tento údaj je spíš takový informační a víceméně jen zajímavý z archivního důvodu. Možno ho též využít jako výběrové kritérium pro nějakou soutěž (např. Česky lev)

 

Místo premiéry:

Tento údaj má opravdu jen archivní hodnotu. Chcete-li mít perfektně zkatalogizovánu svoji tvorbu, údaj vyplňte.

 

Anotace:

Jedná se popis vlastního filmu v rozsahu, v jakém uznáte za vhodné. Tento údaj se vyplatí vyplňovat co možná nejobsáhleji. Bude používán převážně pořadateli soutěží do jejich bulletinů. Ale i pro běžného návštěvníka může mít tento popis svou hodnotu.

 

Fotografie z filmu:

Vložte fotografii z filmu. Zase údaj použitelný pro pořadatele do bulletinů a případně i pro ostatní media, která by toužila o filmu napsat.

 

Fotografie z natáčení:

Vložte fotografii z natáčení filmu. Zase údaj použitelný pro pořadatele do bulletinů a případně i pro ostatní media, která by toužila o filmu napsat.

 

Štáb a obsazení:

Zde můžete poděkovat svým spolupracovníkům tím, že je napíšete do jakési titulkové listiny. Informace o filmu a funkci na něm se automaticky promítne do jeho karty osobnosti, kde tak získá přehled o své působnosti v neprofesionálním filmu. Kliknutím na tlačítko + se zobrazí dvě výběrová okna, kde v prvním zadáte funkci a ve druhém jméno s tou funkcí spojené. Zde je důležité připomenout, že jako první údaj je potřeba zadat funkci Autor. Autor nemusí být vždy režisér. V každém případě k funkci Autor se budou načítat body do TOP tabulek za umístění na soutěžích.

 

Fotogalerie:

K filmu je možno připojit neomezené množství fotogalerií týkající se natáčení či dalšího života filmu. Fotogalerii přidáte kliknutím na tlačítko + a následným výběrem z databáze galerií Tyto lze průběžně doplňovat. Návod na to jak se vytvářejí vlastní fotogalerie najdete v samostatném návodu.

 

Download:

Tato funkce je zatím vzhledem k problematice autorský práv nefunkční

 

Distribuční informace:

Do této rubriky zadejte údaje o tom, v jakém formátu jste schopni či ochotni film distribuovat. Jsou to údaje pro potenciální zájemce o projekci vašeho filmu. Zájemce srovná své technické možnosti s vašimi a rovnou vás může oslovit s požadavkem.

 

Jazyková verze:

Zde prosím uveďte jazykovou mutaci svého filmu. Pokud máte film opatřen titulky či dabingem v další jazykové verzi, uveďte to zde také. Tento údaj může pomoci zahraničním zájemcům o projekci vašeho filmu, ale zároveň to bude velkou pomůckou komisím, které vybírají kolekce reprezentující ČR na mezinárodních akcích. Možnost vybrat film s jazykovou úpravou zvětšuje vaše šance na výběr.

 

Autorské poplatky za hudbu:

Touto volbou můžete ošetřit autorská práva na hudební složku při použití hudby tomuto poplatku podléhající (Synchronizace). Poplatky ošetřené smlouvou s dotčenými institucemi zajišťují paušální sazbu ve výši 100/120 Kč za každých započatých 20 minut filmu. (viz výše). Taktéž můžete přes tuto volbu získat hudbu od majitelů největších ze zvukových bank v ČR. Tyto služby budou podrobněji popsány po podpisu smluv v samostatném článku. Pokud budete chtít tyto služby využít vyberete si před uložením záznamu požadovanou službu z nabídky. Na základě tohoto požadavku vám dorazí e-mail s podmínkami a platebním rozkazem. Po úhradě poplatku se u vašeho filmu nastaví příznak o zaplacení autorského poplatku, eventuelně Vám dorazí požadovaný titul z databanky.   

 

Souhlas s použitím:

Na tomto místě můžete vyjádřit svá stanoviska k dalšímu použití vašeho díla. Jedná se hlavně o souhlasy k účasti na převážně zahraničních akcích, do kterých jsou filmy vybírány komisemi. Na tomto místě můžete i vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s vytvářením kopií za vyjmenovanými účely. Databanka vyjmenovaných transakcí bude aktualizována dle požadavků autorů a pořadatelů či komisí.

 

Přístupový kód:

Zde prosím uveďte bezpečnostní kód filmu, jehož prostřednictvím bude moci přihlásit film na soutěž někdo jiný nežli autor. Jedná se přihlášení na soutěže, které se rozhodnou využít systému FILMDAT pro internetovou správu.

| Autor: Jaroslav Šika | Vydáno dne 02. 12. 2007 | 10093 přečtení | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: © FILMDAT

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank