blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Sdružení › o.s. Art Klapka

logo
Názevo.s. Art Klapka
UliceSovova 653/5
PSČ734 01
Město / ObecKarviná
01511505
Mobil+420 732576706
Webhttp://www.o-s-art-klapka.webnode.cz
E-mailruzeamec@seznam.cz

Anotace
Občanské sdružení Art Klapka vzniklo v roce 2013. Náš tým je zajímavý svou různorodostí, ale film je náš společný jmenovatel. Splupracujeme s XTV a s Iniciativou Dokořán. Vše začalo v roce 2012, kdy jsme se rozhodli natočit příběh Růže a meč podle stejnomenné knihy Moniky Jaroškové.
Funkcionáři
Předseda, režisér, scénaristaMonika Jarošková
Místopředseda, producentMiroslav Vodák
poradcePetra Kluzová
Filmy z produkce sdružení
O zaniklé Karvinné CZ 180081 (2018)
Růže a meč CZ 160082 (2016)
Růže a meč, hlavní trailer CZ 160087 (2016)
Růže a meč - veselé scény z natáčení CZ 130043 (2013)
Růže a meč intermezzo CZ 130081 (2013)
Stanovy
www.o-s-art-klapka.webnode.cz

Občanské sdružení Art Klapka schváleno 18.3.2013

Stanovy o.s. Art Klapka


Sídlo: Sovova 653/5, 734 01 karviná
Sdružení vyvíjí svou činnost na území ČR.

Cíl činnosti:
1. Přípravná činnost na natáčení amatérského filmu Růže a meč, případně další amatérských filmů.
2. Podpora samotného natáčení a zpracovávání filmů.
3. Spolupráce s obdobnými organizacemi a veřejnými institucemi, zejména v souvislosti s amatérským filmem.

Sdružení pro svou činnost ustanovuje tyto orgány:

1. Valná hromada - schází se nejméně 1x za 6 měsíců.
2. Výbor - volí ho valná hromada; je ve složení 3 členů.
3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, volí ho valná hromada nadpoloviční většinou hlasů na období 3 roky.
4. Hospodář - je volen výborem.

Vznik členství:

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby. Musí souhlasit se stanovami a cíli sdružení.
 
2. O přijetí za člena rozhoduje valná hromada.
3. Členství vzniká dnem schválení valnou hromadou.

Zánik členství:

1. Vystoupením člena písemným oznámením doručeným výboru.
2. Rozhodnutím výboru, když člen není delší dobu aktivní a  nereaguje na výzvy a kontakt.
3. Úmrtím člena.
4. Zánikem sdružení.

Člen má právo:

1. Účastnit se valné hromady sdružení.
2. Aktivně se podílet na plnění cílů sdružení.
3. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.

Zásady hospodaření:

1. Sdružení hospodaří s movitým majetkem.
2. Zdroji majezky jsou zejména:
- dary a příspěvky členů
- dary a příspěvky FO a PO
- výnosy z majetku
- příležitostní příjmy z akcí pořádaných sdružením
- příspěvky z veřejných rozpočtů, zdrojů, grantů, projektů
- příspěvky a dary církví
3. Za hospodaření odpovídá hospodář, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně roční účetní uzávěrky
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou
5. V případě zániku sdružení bude majetek využit na charitativní účely nebo na podporu podobného typu sdružení

Zánik sdružení

Sdružení může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením, anebo pravomocným rozhodnutím MV ČR o jeho rozpuštění.
Před zánikem sdrružení probíhá jeho majetková likvidace ve smyslu Zákona č.83/1993 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace na MV ČR

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank