blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Folklór a tradície › Propozice

fotoNázevFolklór a tradície
Rok konání2024
Ročník11.
Termín konání04.05.2024 - 05.05.2024
Uzávěrka22.04.2024
AnotaceMezinárodní festival
Místo konáníHriňová, Mestské kultúrne stredisko
OkresDetva
StátSlovenská republika
Webhttp://www.hrinova.sk/o-meste/…

Propozice   Program  Filmy  Ocenění  

Propozice
Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“
Hriňová, 04.05.2024 – 05.05.2024


• Základné údaje


Vyhlasovateľ:
Mesto: Mesto Hriňová
Mestské kultúrne stredisko mesta Hriňová

Organizačný garant:
Mestské kultúrne stredisko mesta Hriňová

Mediálny partner:
Folklórne rádio Janko Hraško a Rádio Regina

Termín konania:

04-05.2024 - 05-05-2024

Miesto konania:
Mestské kultúrne stredisko Hriňová

• Základná charakteristika
 • Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ je tematickou súťažou neprofesionálnych filmov.
 • Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia.
 • Pred hlavnou súťažou sa uskutoční pred výber.
Poslanie súťaže
 • Hlavným poslaním podujatia je prezentácia a podpora tvorby, snaha aktivizovať neprofesionálnych tvorcov folklórnych filmov ako aj filmov o tradíciách, ktoré sa ešte zachovali v akejkoľvek podobe. Ale aj snímky, ktoré zachytávajú kultúrny turizmus,každodennú kultúru, ako aj osobnosti , ktoré kultivujú naše prostredie.
 • Cieľom je tiež podnietiť vznik nových snímok s uvedenou tematikou.
 • Touto formou súťaže chcú organizátori prispieť k zdokumentovaniu a archivácii mnohých vzácnych, často postupne zanikajúcich vecí, udalostí, pracovných postupov či zvyklostí, ale aj verejnú prezentáciu súťažných filmov.
 • Organizátor má snahu postupne vzniknuté diela archivovať a zanechať tak hodnoty pre budúce generácie.
 • Cieľom je informovať ľudí, ktorí sa snažia o zachovanie kultúrnej identity prostredia, ale aj ostatným návštevníkom na malom priestore o pohľadoch a postrehoch na
 • vlastnú prácu z pohľadu diváka, ako aj umožniť vymeniť si názory a pohľady na dianie v oblasti amatérskej kultúry, ktoré v súčasnosti na Slovensku prebiehajú.
 • Je určený nielen pre odborníkov, ale hlavne laickej verejnosti.
 • Má snahu priniesť trochu krásy na plátno, a možno a aj trochu poobzerať po svojom okolí, čo sa nám ešte zachovalo a stojí za to nenechať upadnúť do zabudnutia.
 • Cieľom festivalu je napomôcť viac zviditeľniť prácu ľudí, ktorí touto formou kultivujú naše prostredie, s cieľom zachovať identitu daného regiónu.
 • Nakoľko práve táto rozmanitosť je veľkým prínosom v našom globálnom svete.
Kategorizácia účastníkov
 • Súťaž je jednokolová a môže sa na nej zúčastniť každý filmový amatér, občan SR, ako aj autori zo zahraničia.
 • Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne dve diela.
 • Filmy môžu prihlasovať aj osvetové strediská, film musí byť vlastnej produkcie.
Vekové skupiny súťažiacich:
 • Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia každej vekovej skupiny. Prihláška tu
Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže
 • V rámci filmového festivalu „Folklór a tradície“ sa okrem súťažných kôl uskutoční aj hodnotiaci a rozborový seminár
Podmienky účasti
 • Autori prihlasujú svoje súťažné filmy priamo na adresu organizačného garanta podujatia.
 • Každý autor môže zaslať max. 2 filmy.
 • Súťaž je prístupná pre všetky nekomerčné filmy.
 • Súťaž je prístupná aj pre osvetové strediská s ich vlastnou produkciou
 • Súťažné snímky prechádzajú pred-výberom. Na verejnú súťažnú projekciu budú zaradené tie diela, ktoré zodpovedajú tematickému zameraniu súťaže, umeleckej a technickej
 • úrovni.
 • Odporúčaná dĺžka súťažných snímok je 15 – 20 min. Výnimku môže udeliť odborná porota.
 • Účasť v súťaži je bezplatná.
 • Ubytovanie si zabezpečujú sami alebo si ho môžu rezervovať u organizačného garanta podujatia.
 • Filmy sa autorom nevracajú.
 • Organizátorom je potrebné poslať na samostatnom hárku, e-mailom alebo na CD spolu s prihláškou a filmom stručný obsah filmu (anotáciu) v rozsahu cca 60 slov. Uvedený
 • text je nutný pre potreby poroty a pre programový bulletin.
 • Rokovacím jazykom podujatia je slovenský jazyk.
Časový harmonogram súťaže
 • Súťažná časť: 22.4.2024 - uzávierka pre prihlásenie a doručenie filmov
 • Súťažná časť festivalu: 04.05.2024– 05.05.2024
 • Nesúťažná časť festivalu: 05. 05. 2024 nesúťažná projekcia – filmy kultúrnych
 • inštitúcií a vystúpenie folklórnych súborov mesta Hriňová
 • Vzdelávacia časť: 05.05.2024 vyhlásenie výsledkov súťaže, rozborový seminár.
Finančné zabezpečenie
 • Podujatie bude zabezpečené z rozpočtu mesta Hriňová.
Spôsob hodnotenia
 • Súťažné snímky hodnotí päťčlenná medzinárodná odborná porota, ktorú menuje organizačný garant.
 • Odborná porota navrhuje organizátorom víťazné a ocenené snímky zo súťaže.
 • Do hodnotenia súťaže sa zaradí aj laická verejnosť prostredníctvom svojich vstupeniek zakúpených na premietanie jednotlivých súťažných filmov. Z tohto hodnotenia vznikne ocenenie filmu „Cena diváka“.
 • Každý návštevník sa môže prostredníctvom svojej vstupenky zaradiť aj do zlosovania - tomboly o hodnotné ceny.
Ocenenie
 • Organizátor na návrh odbornej poroty udelí jednu hlavnú cenu za najlepší film.
 • Ocenené budú aj snímky, ktoré sa umiestnia v druhom a treťom mieste.
 • Osobitným ocenením bude film ocenený „Cenou diváka“. Hodnota cien bude závisieť od možností sponzorov a spoluorganizátorov.
Výsledky súťaže
 • Na slávnostnom vyhodnotení organizátori vyhlásia výsledky súťaže a odovzdajú víťazom ceny. Výsledky súťaže organizátori uverejnia na web - stránke mesta Hriňová a v okresných médiách a v Rádiu Regina.
Technické podmienky
 • 1. OBRAZ – uviesť počet obrázkov za sekundu (23,976, 25, 29,97), odporúčame používať 25 fps.
 • 2. ZVUK – uviesť počet kanálov (1.0, 2.0, 5.1), použitý kodek (PCM. AC3, MP2), frekvenciu a dátový tok
 • 3. ROZLÍŠENIE – veľkosť, t. j. kvalita snímky
  • – Full HD 1080p, 1080i (1920 x1080, prípadne 1440 x 1080)
  • – HD 720p (1280 x 720)
  • – SD (720 x 576 PAL)
 • 4. KODEK – spôsob komprimácie výsledného diela, aby nebol súbor príliš veľký
  • – MPEG4, označovaný aj H264 alebo X264
  • – MPEG2
  • – DV – starší kodek, používaný pri SD formáte
 • 5. KONTAJNER – spôsob, ako sa zhotovený kodek spolu so zvukom, prípadne titulkami zabalí
  • – MKV
  • – M2TS
  • – MOV
  • – MP4
  • – AVI, MPG, WMV – menej používané staršie kontajnery
 • 6. DISTRIBÚCIA – spôsob prenosu – doručenia kontajnera od autora k organizátorovi
  • – Internet (WeTransfer, Uschovna.cz)
  • – USB kľúč, prípadne USB pevný disk (ak ide o väčšie množstvo)
  • – optické médiá (BluRay, DVD) kontajner nahratý ako data
  • – akceptované môžu byť aj BluRay a DVD-video.
 • 7. OZNAČENIE – súbor s filmom i nosič musia obsahovať minimálne názov filmu, meno autora, miesto bydliska.
  • Autor vyplní na prihláške uvedené údaje:
   • – názov filmu,
   • – dĺžka projekcie,
   • – veková skupina a kategória,
   • – meno, priezvisko a vek autora
   • – adresa: ulica, obec, mesto, PSČ,
   • – telefonický a e-mailový kontakt
   • – spôsob ozvučenia (mono, stereo)
 • 8. Každý film musí byť dodaný ako samostatný súbor a musí mať na začiatku i na konci minimálne 2 sekúnd čiernej.
 • 9. Neoznačené alebo nedostatočne označené DVD nosiče nebudú akceptované.
Záverečné ustanovenia
 • 1. Organizačný garant súťaže si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé ukážky zo súťažných filmov bez nároku autora na honorár.
 • 2. Všetku korešpondenciu a súťažné snímky treba zasielať na adresu organizátora.
  • tel. 045/3210116
  • fax 045/3210100
  • mobil 0903 405 479
  • e-mail: msks@hrinova.sk
  • Informácie: www.hrinova.sk
Poznámky:
 • Organizátor sa zároveň zaväzuje, že zaslané filmy nebudú poskytnuté tretej strane a nebudú využívané na komerčné účely. Môžu byť využité len v rámci
 • propagácie festivalu.
 • Informácie o festivale budú priebežné doplňované na webstránke mesta Hriňová a facebooku.
 • Jeden autor môže prihlásiť 2 snímky, ale na každý film musí použiť novú prihlášku.
 • Snímky nemôžu byť v rozpore so zákonmi SR a dobrými spoločenskými mravmi.
 • Okrem súťaže a prezentácie nesúťažných snímok zahŕňa festival aj časť vzdelávaciu - odborný rozborový seminár, kde odborníci z praxe i vysokoškolskí pedagógovia analyzujú jednotlivé filmové diela a odporúčajú prítomným autorom ako dospieť k ešte lepším výsledkom, k lepším filmom.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank