blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Krajské kolo CSNFT ČR Zruč n.S. › Propozice

fotoNázevKrajské kolo CSNFT ČR Zruč n.S.
Rok konání2012
Ročník59.
Termín konání27.04.2012 - 28.04.2012
Uzávěrka25.04.2012
AnotaceSoutěž
Místo konáníSpolkový dům, 5. května 510, Zruč n/S
OkresKutná Hora
StátČeská republika
Webhttp://www.filmstudio.zruc.inf…

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice

I. POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby je přehlídkou nejlepších výsledků této umělecké činnosti v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji videotvorby formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé České republice. Cílem je prezentovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa před veřejností, sdělovacími prostředky a médii. Dále šířit základní znalosti v tomto oboru a podporovat natáčení lokálních dokumentů. Soutěž je dvoukolová, krajská kola a republikové kolo. Každý snímek musí projít některou z krajských soutěží, přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné, s výjimkou minuta filmu. Z krajských soutěží mohou postoupit do celostátní soutěže snímky autorů starších 15ti let.

II. ÚČAST NA SOUTĚŽI

Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek: 

 • se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol, 
 • přihlásí všechny snímky pouze do jediného krajského kola a řádně vyplní průvodní list, 
 • snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol,
 • autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR, 
 • odevzdá snímek a jeho průvodní list, platný jen pro tuto soutěž, do termínu uzávěrky krajského kola,
 • souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže.

III. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

a) dokumenty
b) reportáže a publicistika
c) hrané snímky
d) animované snímky
e) experimentální snímky
f) videoklipy

 • Doporučená délka soutěžních snímků je do 20ti minut.
 • Pořadatel krajské soutěže má právo omezit počet snímků od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru filmů do jmenovité kategorie Rozhoduje autor.
 • V případě většího počtu přihlášených filmů může být rozšířen počet projekčních bloků tak, aby ukončení a vyhodnocení soutěže proběhlo v čase dle programu.

IV. ORGANIZACE SOUTĚŽE

 • Všechny projekce soutěžních filmů včetně odborného semináře a závěrečného vyhodnocení se budou konat v projekčním sále nově otevřeného Spolkového domu ve Zruči nad Sázavou, který je v ulici 5. května čp. 510, cca 100 m od náměstí Míru.
 •  
 • Přihlášené filmy a jejich zařazení do jednotlivých projekčních bloků bude zveřejněno 26.4.2012 na webových stránkách Filmového studia Zruč a serveru FILMDAT.
 • Všechny snímky oceněné porotou na 1. až 3. místě v jednotlivých kategoriích a doporučená čestná uznání v jednotlivých kategoriích postupují do předvýběru republikového kola. Tyto snímky budou po ukončení krajského kola na místě předány přítomnému zástupci pořadatele celostátní soutěže včetně kompletně vyplněných průvodních listů a protokolu poroty.
 • Občerstvení a stravování je zajištěno v místě akce, ubytování opět v kempu " Rákosí " .

V. HODNOCENÍ

 • Odborná porota, kterou jmenuje pořadatel, ocení snímky v jednotlivých kategoriích, dále může udělit zvláštní ceny a čestná uznání i za jednotlivé tvůrčí složky snímků.
 • Porota krajského kola má právo některou z cen neudělit nebo rozdělit, případně přeřadit soutěžní práci do jiné kategorie, pokud nebyla autorem zařazena správně.
 • Ceny budou předány pouze přítomným autorům.

VI. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

 • Krajské kolo je pořadateli finančně zajištěno podle místních podmínek.
 • Snímky jsou přijímány bez účastnického poplatku.
 • Náklady na zaslání snímků do soutěže hradí autor, náklady na jeho vrácení hradí pořadatel krajské soutěže.
 • Autorům filmů nebude hrazeno cestovné, stravné ani ubytování.

VII. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zásady pro technické vybavení soutěže: 

 • do celostátní soutěže se přijímají filmy na nosičích miniDV ve formátu DV-SP a DVD ve formátu DVD VIDEO, 
 • záznam musí být nahrán v normě PAL,
 • na nosiči nesmí být nahrán žádný další záznam kromě soutěžního filmu,
 • nosiče přijaté do celostátního kola se autorům nevracejí a zůstávají v archivu NIPOS-ARTAMA.

Výměny nosičů snímků mezi krajským kolem a celostátním finále jsou nepřípustné.

Pro videokazety předvýběru Mini DV platí:

 • před vlastním filmem musí být alespoň 30 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů),
 • po skončení filmu musí být alespoň 10 vteřin černé,
 • záznam musí být nahrán rychlostí SP,
 • videokazety musí být přetočeny na začátek,
 • videokazety musí být zajištěny proti smazání, za nezajištěnou kazetu nenesou pořadatelé odpovědnost.

Pro DVD platí:

 • před vlastním filmem a po jeho skončení musí být alespoň 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů),
 • na DVD nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních DVD rekordérů,
 • na DVD nebudou žádné bonusové materiály.

Na obalu nosiče musí být vyznačeny tyto údaje:

 • přesný, nezkrácený název filmu,
 • jméno a úplná adresa autora,
 • přesná časová délka filmu v minutách i vteřinách, 
 • časová délka zaváděcí černé,
 • formát obrazu: 4:3, 16:9, 4:3 LB.

Na samotném nosiči musí být minimálně čitelně vyznačen přesný a nezkrácený název filmu a jméno autora.

Snímky, které nebudou splňovat uvedené technické zásady budou ze soutěže vyřazeny a to i v případě, že pořadatel krajského kola zajistí jejich projekci.

VIII. ORGANIZAČNÍ POKYNY

 • Projekce soutěžních filmů se uskuteční v projekčním sále Spolkového domu ve Zruči nad Sázavou. Nový Spolkový dům je umístěn přibližně 100 m od náměstí Míru, parkoviště aut je situováno vedle objektu.  
 • Ubytování je zajištěno opět v kempu Rákosí, kontakt A. Valouchová, tel 603 101 190, e-mail: kemprakosi@seznam.cz  www.kemprakosi.cz

IX. KORENSPONDENCE

Videoprogramy s průvodními listy zasílejte na adresu:

Město Zruč nad Sázavou
odbor kultury
Mgr. Martina Fialová
Zámek 1
285 22 Zruč nad Sázavou
relefon: 327 531 194, 602 256 863,
e-mail:
filmstudio@zruc.info 
 
Uzávěrka krajského kola 59. ročníku celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby 2012 ve Zruči n.S. je 25. dubna 2012

Přehled přihlášených filmů a jejich zařazení v jednotlivých blocích projekce, průběh a výsledky krajského kola soutěže CSNFT 2012 ve Zruči nad Sázavou najdete na http://filmstudio.zruc.info

59. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby ČESKÝ VIDEOSALON 2012  se uskuteční 15. - 16. června 2012 v Ústí nad Orlicí http://www.filmdat.cz


 

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Tachov, Kino Mže
17. 3. 2012
Kontakt: Městské kulturní středisko, Alena Mautnerová, Náměstí Republiky 119, 347 01 Tachov
Tel.: 374 722 210, 374 630 003
E-mail: mautnerova@mkstc.cz  

ZLÍNSKÝ A JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Kroměříž, Dům kultury, Tovačovského 2828
13. – 14. 4. 2012
Kontakt: Ladislav Františ, Spáčilova 3036, 767 01 Kroměříž,
Tel.: 573 330 543
E-mail: ladislav@recom-km.cz  

PARDUBICKÝ KRAJ
Svitavy, FABRIKA
14. 4. 2012
Kontakt: Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
Tel.: 733 142 093
E-mail: dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz  
WEB: www.fabrikasvitavy.eu  

OLOMOUCKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Mohelnice, MKS, Lazebnická 2
21. 4. 2012
Kontakt: MOKAF-Dům kultury, Pavel Nenkovský, Ctirad Štipl, Lazebnická 2, 789 85 Mohelnice
Tel.: 583 430 351
E-mail: mksmohelnice@mksdk.cz,  ctirad.stipl@seznam.cz 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha, Kino MAT
21. 4. 2012
Kontakt: Petr Lášek, Centrum amatérského a nezávislého filmu DDM - stanice techniků, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6
Tel.: 773 262 837
Email: amatfilm@volny.cz.  
WEB: www.amatfilm.cz  

STŘEDOČESKÝ A JIHOČESKÝ KRAJ A KRAJ VYSOČINA
Zruč nad Sázavou, zámek
27. – 28. 4. 2012
Kontakt: Městský úřad, odbor kultury, Martina Fialová, 285 22 Zruč nad Sázavou
Tel.: 327 531194
E-mail:
muzruc@pvtnet.cz

Kontakt: Karel Tvrdík, Poštovní 642, 285 22 Zruč nad Sázavou
Tel.: 317 892 421, 602 256 863
E-mail: filmstudio@zruc.info.cz  

ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ
Ústí nad Labem, Národní dům
5. 5. 2012
Kontakt: Ivo Renotiére, Nová 42, 400 03 Ústí nad Labem
Tel.: 723 593 126
E-mail:
ivo.reno@volny.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové, Country club Lucie, ul. Národních mučedníků
12. – 13. 5. 2012
Kontakt: Středisko amatérské kultury IMPULS, Jarmila Šlaisová, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 545 434, 773 133 741
E-mail: film@impulshk.cz  
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank