blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Rodinné video › Propozice

logoNázevRodinné video
Rok konání2010
Ročník13.
Termín konání27.02.2010
Uzávěrka12.02.2010
AnotaceSoutěž
Místo konáníDom kultúry, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok
OkresLiptovský Mikuláš
StátSlovenská republika
Webhttp://www.lks.sk

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice
Dátum konania
27. február 2010, 9.00 hod.

Miesto konania
Liptovský Hrádok, Slovenská republika
(adresa miesta projekcie bude včas oznámená)

Organizátor
Žilinský samosprávny kraj –Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

Spoluorganizátori
ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok
Mesto Liptovský Hrádok

Priebeh súťaže
 • Súťaž bude spropagovaná prostredníctvom osvetových stredísk a kultúrnych zariadení obcí a miest.
 • Propagáciu je možné šíriť v regionálnej tlači, rozhlase, televízii a plagátmi.
 • Prihlásené filmy, ktoré prejdú predvýberom, budú premietnuté a hodnotené odbornou porotou, menovanou riaditeľkou LKS v Liptovskom Mikuláši.
 • Ťažiskom podujatia je rozbor súťažných videofilmov a diskusia s odbornou porotou.
 • Víťazné filmy budú ocenené.
 • Ocenené filmy budú doporučené k účasti na postupových súťažiach.
 • Každý autor/tím môže prihlásiť do súťaže neobmedzený počet filmov, na samostatnej prihláške pre každý film si sám zaradí svoj film do príslušnej kategórie.
 • Dĺžka filmu je obmedzená do 30 minút, výnimky v odôvodnených prípadoch zváži predvýberová komisia
Riadenie súťaže
 • Prihlášky, nosiče so súťažnými filmami a účastnícky poplatok musia byť doručené na adresu:
Liptovské kultúrne stredisko
Mgr. T. Kandríková,
Ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
 • s údajmi uvedenými na prihláške najneskôr do 12. februára 2010.
 • Spolu s prihláškou je potrebné poslať i nevratný účastnícky poplatok 2 € (okrem členov ART ŠTÚDIA).
 • Účastníkom súťaže nebudeme môcť uhradiť diéty, cestovné náklady ani ubytovanie, ale ubytovanie na požiadanie organizátor zabezpečí.
 • Organizátori súťaže nepreberajú zodpovednosť za stratu alebo poškodenie nosičov počas dopravy.
 • Filmy budú vrátené prítomným autorom hneď po skončení súťaže.
 • Neprítomným autorom sa filmy nebudú posielať.
Poslanie súťaže

Hlavným poslaním súťaže je objaviť a podchytiť predovšetkým začínajúcich autorov (vítané sú rodinné tímy) - majiteľov videokamier, ktoré si kúpili najmä k zaznamenávaniu rodinných udalostí. Podnietiť ich k ochote predviesť svoje snímky a zúčastniť sa konfrontácie, tiež inšpirovať sa námetmi pre zlepšenie a vzdelávať sa priamym kontaktom s tvorbou pokročilých autorov, pred ktorými sa súťaž neuzatvára. Vekové hranice sa neobmedzujú.

Súťažné kategórie
1) RODINNÉ SNÍMKY, VYTVORENÉ ČLENOM RODINY O SVOJEJ RODINE
2) FILMY O RODINE, VYTVORENÉ AUTOROM ALEBO SKUPINOU AUTOROV MIMO RODINY
3) MEDAILÓN (film o určitej osobe, ktorá je alebo bola niečím zaujímavá, výnimočná, dožíva sa napr. životného jubilea a pod.)
4) SLIDE SHOW ( rodinný film vytvorený z fotografií v trvaní maximálne 5 minút)
 • Kritériom pre súťažiaceho autora je, aby výpoveď filmového diela v kat. 1, 2 a 4 bola rodinne vzťahovo čitateľná. (Pozn.: Aj príbeh, kde rodinu tvorí len jeden člen, môže byť rodinným filmom.).
 • Pri medailóne (kat. 3) sa rodinný vzťah striktne nevyžaduje, ale je vítaný.
 • Porota udelí jednu hlavnú cenu za všetky kategórie a vecné ceny za filmy v jednotlivých kategóriách.
 • Okrem toho bude udelená jedna Cena diváka.
 • Vecné ceny sa nebudú posielať, neprítomní autori si ich môžu vyzdvihnúť v ART ŠTÚDIU Liptovský Hrádok do 30. 4. 2010, po tomto termíne prepadajú v prospech usporiadateľov pre iné podujatia.
Technické podmienky
 • dĺžka filmu je obmedzená do 30 minút, výnimky v odôvodnených prípadoch zváži predvýberová komisia
 • filmy sa prijímajú výlučne na nosičoch DVD vo formáte DVD-VIDEO, systém PAL, televízny formát 4:3, resp. 16:9,
 • videosnímky vo formáte DivX, avi, a ďalšie formáty prekopírované ako súbory na CD alebo DVD médium sa neprijímajú,
 • film má spravidla úvodné titulky a záverečný titulok (KONIEC)
 • pred vlastným videoprogramom a po jeho skončení musí byť aspoň 5-sekundový úsek čiernej bez akýchkoľvek obrazových a zvukových dát,
 • na DVD nebude žiadne grafické úvodné menu s výnimkou tabuľkovej ponuky (menu) zo stolných DVD rekordérov,
 • na DVD nebudú zaznamenané žiadne bonusové materiály
Na obale nosiča musí byť vyznačený
 • presný a neskrátený názov filmu, príp. evidenčné číslo nadnárodného registra FILMDAT
 • údaj pre projekciu o televíznom formáte (4:3 alebo 16:9)
 • zvuk (mono, stereo, iné)
 • časová dĺžka filmu v minútach – meria sa od prvého po posledný záber vrátane titulkov,
 • časová dĺžka navádzacej čiernej – meria sa od úplného začiatku nosiča po prvý snímok,
 • meno a úplná adresa autora, príp. príslušnosť k filmovému klubu alebo zväzu
Na nosiči musia byť vyznačené minimálne tieto údaje
 • presný a neskrátený názov filmu, príp. evidenčné číslo nadnárodného registra FILMDAT,
 • meno, prípadne adresa autora
Filmy, ktoré nebudú spĺňať obsahový zámer a technické podmienky, nebudú zaradené do súťažnej projekcie.

Kontakt a bližšie informácie
Liptovské kultúrne stredisko
Mgr. Táňa Kandríková
Ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel. 00421-44-5522981,0905832950
E-mail:tanka.kandríkova@googlemail.com, www.lks.sk

ART STUDIO Liptovský Hrádok
Kompiš Ľubomír
ul. Belanská štvrť 575/18
Liptovský Hrádok
Tel. 00421-903 465493
E-mail: artstudiolh@magnetcity.sk

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank