blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

FILMDAT - nadnárodní registr neprofesionálního filmu

Návody
1. prosince 2007 se oficiálně spouští nadnárodní registr neprofesionálního filmu FILMDAT. Jedná se o internetový projekt, který si klade za cíl vytvořit databázovou platformu, se kterou by bylo možno dále pracovat a využít ji pro následné kroky vedoucí ke konsolidaci neprofesionálního filmového hnutí. FILMDAT není pouhou evidenční databází. Je to projekt, který nabídne autorům a hlavně pořadatelům soutěží velmi komfortní služby v oblasti internetové prezentace své soutěže formou interaktivního prostředí. Zároveň má ambice stát se jedinečným informačním zdrojem, mapující dění v našem oboru. Autorem projektu je Jaroslav Šika, celý projekt naprogramoval Patrik Ján a byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Základem úspěchu tohoto projektu je aktivní přístup autorů a pořadatelů. Systém totiž není postaven na generálním správci databáze, ale stojí na principu vlastnictví zápisu. Zápis může do systému zanést každý zaregistrovaný uživatel (autor, pořadatel). Tím měla být zajištěna aktuálnost záznamů.

Uživatelské okruhy

Registr je rozdělen do tří přístupových okruhů. 1 okruh je určen pro návštěvníky, kteří chtějí čerpat informace z registru formou prohlížení stránek. Mohou si stahovat informace a obrázky tomuto okruhu náležící. K získání práv na tento okruh není nutné se jakkoliv registrovat. 2. okruh je určen pro autory a osobnosti pohybující v oboru. Pro získání práv na tento okruh je potřeba se zaregistrovat prostřednictvím formuláře uveřejněného na stránkách FILMDATu. Registrací získáte možnost vložit do registru svou či jiné osoby a umožní vám též do registru vložit rodný list filmu. Vyplnění rodného listu filmu velmi ulehčí život autorovi během projekcí jeho filmu. 3. okruh je určen pro pořadatele soutěží a přehlídek a nabízí výše zmíněné pořadatelské služby. Tento okruh získá zájemce u administrátora. 

Databázové okruhy

Registr je rozdělen do pěti logických okruhů, které jsou navzájem propojeny a vytváří tím zdařilý informační zdroj. Aby bylo možno informace maximálně využít, je třeba poctivě vyplnit všechny požadované údaje. Zdálo by se, že vyplňování informací je zdlouhavé, ale tento pocit je jen zdánlivý. Poctivé vyplnění všech informací v počáteční fázi, ušetří mnoho dalších úkonů, které by vás čekaly později. Jako příklad může posloužit důsledně vyplněný „rodný list filmu“, ze kterého lze stisknutím jednoho tlačítka získat štítek na libovolně vybrané médium. Tento je požadován na většině soutěží a je docela možné, že postupně pořadatelé přejdou na systém FILMDAT a potřebné informace budou čerpat z registru na základě Vámi uvedeného evidenčního čísla filmu. Nyní bych trochu podrobněji představil jednotlivé okruhy databáze.

Osobnosti a Katalog služeb

Databáze osobností je základním stavebním kamenem celého registru. Zde by měl každý zájemce o umístění v registru začít. V databázi osob je požadováno vyplnit údaje ve dvou úrovních. První jsou povinné údaje. Zde se jedná o jméno, příjmení a město, ve kterém osoba působí. To jsou údaje, které budou zveřejněny automaticky. Další nepovinné údaje je vhodné vyplnit, ale o jejich zveřejnění si rozhodnete sami. Je žádoucí, aby byly všechny údaje vyplněny i v případě, že nebudou zveřejněny. Nezveřejněné údaje budou sloužit pouze pro interní potřebu. Jedná se např. o poštovní adresu nebo telefon, kterou nemusí osoba kvůli zachování soukromí zveřejňovat, nicméně je dobré tyto informace v databázi mít. V každém případě by alespoň jedna kontaktní informace měla být zveřejněna.

Databáze osobností by měla obsahovat všechny osobnosti zabývající se neprofesionálním filmem. Tím mám na mysli nejen autory filmů, ale i lidi, kteří se zabývají ostatními složkami filmu (herci, scénáristé, kameramani apod.). Další důležitou skupinou lidí, kteří by se měli v registru nacházet jsou lektoři, porotci a ostatní profesionálové, kteří mají pro neprofesionální sféru pochopení a jsou ochotni se do práce s neprofesionály zapojit. Zejména porotci zde mohou pořadatelům soutěží nabídnout své služby, stejně tak jako mohou jednotliví filmaři (kameramani, střihači, zvukaři, hudebníci) nabídnout své služby ostatním zájemcům. Tím se dostávám ke katalogu služeb, který je na databázi osobností přímo navázán. Při registraci osobnosti si při zaškrtávání svých dovedností můžete zaškrtnout i možnost nabídnout své služby ostatním. Tímto zaškrtnutím se dostanete do katalogu služeb do kolonky příslušné dovednosti.

Zařazení všech osob z vaší filmové skupiny do registru, umožní jejich využití v dalších okruzích registru. Například při vkládání filmu jdou naplnit informace o štábu pouze z této databáze. Stejně je tomu i při naplňování členské základny u databáze sdružení.

Další úkol, který si tato databáze klade, je evidence lidí zabývající se neprofesionálním filmem. V očích pracovníků ministerstva stále figurujeme jako malá zájmová skupina a od toho se odvíjí pohled na nás i při rozdělování financí. Proto je naším zájmem evidovat základnu neprofesionálního filmu v ČR a dál s těmito údaji pracovat ve prospěch všech neprofesionálních filmařů, bez ohledu na jejich členství v jakémkoliv sdružení. K jednotlivým autorům se zde také načítají body získané za ocenění filmů a na jejich základě se zde tvoří TOP tabulka úspěšnosti autorů.

Filmy

Databáze filmů je další velmi důležitou složkou registru. Kompletním vyplněním rodného listu filmu v této databázi, umožníte všem zájemcům získat podrobnější informace o vašem filmu, včetně kontaktů na autory pro případné zájemce o projekci. Dále tím zpřístupníte informace a fotografie pořadatelům soutěží, kteří to ocení hlavně při tvorbě svých bulletinů a programů. Stejnou službu tímto nabídnete i médiím. K filmu můžete připojit neomezené množství fotogalerií a můžete zde nechat rozběhnout i diskuzi o vašem filmu. Tím máte zajištěnou i zpětnou vazbu na vaše dílo. Další zásadní službou této databáze je možnost zajistit si jejím prostřednictvím ošetření autorských práv, prostřednictvím paušální sazby, kterou dohodl FILMDAT. Dohoda, kterou FILMDAT uzavřel s dotčenými institucemi zajistí za určitých podmínek ošetření tzv. „synchronizace“ při použití hudby tomuto poplatku podléhající. Prostřednictví rodného listu filmu, můžete o zaplacení paušálního poplatku požádat a svůj film autorsky legalizovat. Podrobnosti o této problematice budou průběžně uveřejňovány stránkách FILMDATu. V neposlední řadě se na tomto místě shromažďují všechny body, které film získal na všech registrovaných soutěžích. Z těchto bodů se pak budou vytvářet TOP tabulky úspěšnosti jednotlivých filmů.

Sdružení

Databáze sdružení je další informační zdroj, který si klade za cíl seznámit veřejnost se sdruženími v ČR. Seznámit je se svou členskou základnou, se svými stanovami a činností a poskytnout případným zájemcům další informace a kontakty. V neposlední řadě je zde i možnost získat další nové členy. V době, kdy sdružování není moc v módě, je to jeden z kroků, jak tuto činnost obrodit. Body získané za filmy členů sdružení se zde načítají a vytváří se zde TOP tabulka úspěšnosti sdružení.

Soutěže

Dostáváme se k sekci, která nabízí největší využití. Tato část registru je určena převážně pořadatelům soutěží, přehlídek a projekcí. Autorům nabízí kompletní kalendář soutěží se všemi potřebnými údaji. Dále nabídne kompletní výsledkový servis včetně fotografií a komentářů, což ocení také média, která budou mít k těmto informacím zjednodušený přístup. Pořadatelům systém nabízí kompletní servis internetové interaktivní prezentace své akce. Tuto službu nejvíce ocení ti pořadatelé, kteří nemají pro svou akci vlastní internetové stránky. Ovšem i ti co stránky mají, mohou systém využít a to i tak, že si onu interaktivní část z FILMDATu implementují do svých stávajících stránek, při zachování vlastní grafiky. Pro zájemce, kteří stránky nemají, nabízí FILMDAT doménu 3.řádu.

Nyní podrobněji k poskytovaným službám. Na úvod je poctivé říci, že pro plnohodnotné využití těchto služeb je třeba mít ve svém středu člověka, který disponuje alespoň minimální počítačovou gramotností. Správa tohoto modulu není nikterak složitá, je jen třeba pochopit systém. Registrací akce získáte tyto možnosti pro prezentaci své akce: Vaše akce bude zařazena do kalendáře soutěží. Získáte možnost přihlašovat filmy do soutěže přes internet. Systém při tomto přihlašování sám hlídá oprávněnost přihlášky a film zúčastněný v minulých ročnících nepřijme. Okamžikem přihlášení se film objeví v seznamu přihlášených filmů. Po předvýběru jednoduchým zaškrtnutím vytvoříte seznamy přijatých a nepřijatých filmů. Zároveň se automaticky odešle autorovi e-mail s informací o přijetí či nepřijetí filmu. Pořadatel soutěže může také na stránkách vyhlásit nezávislou internetovou soutěž, kde mohou hlasovat návštěvníci stránek. Systém též umožní velmi jednoduchým způsobem sestavit z přijatých filmů soutěžní bloky a okamžitě je i zveřejní. Při sestavování bloků vám počítá délku bloků včetně přestávek. Po skončení soutěže můžete do předem vyhlášených kategorií jednoduchým způsobem doplnit oceněné filmy. Po případném dopsání hodnocení poroty je okamžitě vytvořena výsledková listina, kterou je možno vytisknout. Závěrečné výsledky jsou okamžitě k dispozici na internetu a výsledkovou listinu je možno vytisknout na kterémkoliv místě planety. Po uzavření soutěže systém rozdělí body do výše uvedených databází, ze kterých jsou vytvářeny TOP tabulky.

Prostřednictvím této databáze lze zaplatit paušální poplatek za veřejnou projekci, který zajistil FILMDAT smlouvou ve velmi přijatelné paušální výši.

Závěr

Závěrem je ještě nutno podotknout, že systém počítá s vaším aktivním přístupem. Je celkem pochopitelné, že my počítáme i s tím, že ne každý k tomuto systému aktivně přistoupí a proto bude existovat tým, který se bude starat o naplnění databází tak, aby bylo možné generovat výše zmíněné Kalendáře soutěží a TOP tabulky. Z tohoto důvodu budou informace do systému zadávány i za ty, kteří ho budou ignorovat. Nutno říci, že u těchto záznamů budou z důvodu ochrany osobních údajů uvedeny pouze základní údaje běžně dostupné z bulletinů. Tyto záznamy tedy nebudou ve vlastnictví autora nebo pořadatele, ale jejími vlastníky bude správce systému. V případě zájmu je možné jakýkoliv záznam ve vlastnictví správce převést na autora i později.

V případě, že by kdokoliv potřeboval poradit, jak se systémem pracovat, můžete své dotazy umístit do komentářů příslušných postupů, kde na ně budeme reagovat nebo poslat dotaz na info@filmdat.cz nebo zavolat na 602458782. Na všech těchto místech najdete odpovědi na své dotazy.
| Autor: Jaroslav Šika | Vydáno dne 26. 11. 2007 | 7393 přečtení | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank