blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Humor v amatérském filmu (HAF) › Propozice

fotoNázevHumor v amatérském filmu (HAF)
Rok konání2023
Ročník54.
Termín konání21.10.2023
Uzávěrka06.10.2023
AnotaceMezinárodní soutěž
Místo konáníTanvald, Kino Jas Járy Cimrmana
OkresJablonec nad Nisou
StátČeská republika
Webhttp://www.tanvald.eu/dre-cs/8…

Propozice   Program  Filmy  Výsledky  

Propozice
Statut soutěže HAF – Humor v amatérském filmu 2023   (Deutsch)

Preambule
 • Soutěž HAF prezentuje amatérské, nezávislé, neprofesionální filmy a slouží k podpoře amatérské filmové tvorby v tuzemsku i v zahraničí.
 • Soutěž HAF navazuje na dlouholetou tradici minulých ročníků.
 • Soutěž HAF je přehlídkou filmových děl autorů všech věkových kategorií, je vyhrazena pro hrané i animované neprofesionální filmy ve třech kategoriích.
Článek 1 – Pořadatel a organizátor soutěže
 • Pořadatelem soutěže HAF je město Tanvald, se sídlem Palackého 359, Tanvald, IČ 00262587.
 • Ředitelem soutěže je místostarosta města pan Ing. Jan Palme.
 • Organizátorem soutěže je oddělení kulturní kancelář MěÚ Tanvald, tel.: 723 850 151, e-mail: phampl@tanvald.cz
Článek 2 – Soutěžní kategorie

Soutěžní kategorie jsou:
A/ filmy humorné a satirické do 15 minut
B/ filmy s neomezenou tematikou do 1 minuty (Minuta film)
C) parodie na reklamu do 3 minut

Článek 3 – Termín konání
 • 54. ročník soutěže HAF se koná dne 21. října 2023 v Kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě.
 • Oficiální zahájení hlavní soutěže se uskuteční dne 21. října 2023 v 13.30 hod.
 • Program soutěže a doprovodný program budou zveřejněny na www.tanvald.eu.
Článek 4 – Podmínky pro přihlašování filmů
 • Podmínkou účasti v soutěži je úplné vlastnictví veškerých autorských práv autora k přihlašovaným filmům, což se týká zejména použité hudby.
 • Autor filmu nese plnou právní zodpovědnost za jeho obsah. Za nezletilé autory přebírá právní zodpovědnost jejich zákonný zástupce.
 • Do soutěže se přijímají všechny filmy ve formátu DVD, dále formáty přehratelné v PC
 • (AVI, MP4, mkv) doručené do 6. října 2023 na adresu Městský úřad Tanvald, oddělení kulturní kancelář, Palackého 359, 468 41 Tanvald, email: phampl@tanvald.cz.
 • Každý film musí být na jednotlivém nosiči – DVD (ve formátu DVD nebo jako datový soubor), flash-disk, případně po domluvě možno zaslat přes web (http://www.uschovna.cz/ ).
 • Případné dotazy směřovat na phampl@tanvald.cz.
 • U zahraničních filmů jsou české titulky výhodou.
Článek 5 – Předkolo a hlavní soutěž
 • Soutěž se skládá z předkola a hlavní soutěže.
 • V předkole, které se koná dne 9. října 2023 a je neveřejné, budou vybrány filmy postupující do hlavní soutěže.
Článek 6 – Pravidla pro výběr filmů
 • Pořadatel si vyhrazuje právo v předkole vyřadit ze soutěže filmy, které
  • nesplňují podmínky soutěžních kategorií uvedených v článku 2,
  • jsou v rozporu s dobrými mravy a obecně závaznými předpisy ČR nebo mohou být považovány za vulgární, obscénní, hanlivé, s rasistickou tématikou nebo propagující fašismus a nacismus, komunismus a jiné extrémní strany a hnutí,
  • nesplňují technickou kvalitu,
  • se zúčastnily soutěže HAF v minulých letech.
 • Filmy postupující z předkola do hlavní soutěže budou zveřejněny od 10. října 2023 na www.tanvald.eu.

Článek 7 – Porota
 • Filmy přihlášené do soutěžních kategorií uvedených v článku 2 posuzuje sedmičlenná porota, kterou jmenuje ředitel soutěže.
 • Filmy hodnotí také diváci formou anketních lístků a udělují Cenu diváka.
Článek 8 – Ceny
 • Hlavní soutěž
  • Cena Města Tanvaldu - 6000 Kč a věcný dar v hodnotě 1000 Kč
  • 2. cena - 4000 Kč a věcný dar v hodnotě 1000 Kč
  • 3. cena - 3000 Kč a věcný dar v hodnotě 1000 Kč
 • Minuta film
  • 1. cena - 3000 Kč a věcný dar v hodnotě 1000 Kč
  • 2. cena - 2500 Kč a věcný dar v hodnotě 1000 Kč
  • 3. cena - 2000 Kč a věcný dar v hodnotě 1000 Kč
 • Parodie na reklamu
  • 1. cena - 3000 Kč a věcný dar v hodnotě 1000 Kč
  • 2. cena - 2500 Kč a věcný dar v hodnotě 1000 Kč
  • 3. cena - 2000 Kč a věcný dar v hodnotě 1000 Kč
 • Cena diváka - věcný dar v hodnotě 2000 Kč
Článek 9 – Vyhlášení výsledků a předávání cen
 • Bezprostředně po skončení projekce filmů a vyhodnocení soutěže o Cenu diváka budou vyhlášeny výsledky jednotlivých soutěží a předány ceny uvedené v článku 8.
 • Cena může být předána buď autorovi, který se osobně zúčastní hlavní soutěže, nebo jeho zplnomocněnému zástupci, který se osobně zúčastní hlavní soutěže, a to na základě plné moci udělené mu autorem. Plnou moc je zmocněnec povinen předat organizátorovi soutěže nejpozději při prezenci autorů v Kině Jas Járy Cimrmana dne 21. 10. 2023.
 • Za autora mladšího 18 let převezme cenu jeho zákonný zástupce.
Článek 10
 • Autorovi, jehož film či filmy postupují do hlavní soutěže a který se osobně zúčastní hlavní soutěže, nebo jeho zplnomocněnému zástupci, náleží příspěvek na úhradu nákladů ve výši 300,- Kč.
 • Příspěvek bude vyplacen při prezenci autorů v Kině Jas Járy Cimrmana dne 21. října 2023 od 13 hodin. Za autora mladšího 18 let převezme příspěvek jeho zákonný zástupce.
Článek 11
 • Autor zasláním svého filmu do soutěže potvrzuje svůj dobrovolný souhlas s tímto statutem a zároveň stvrzuje své autorství k danému filmu. Současně svoluje k uchovávání a zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů pro potřeby pořadatele. Zasláním filmu rovněž souhlasí s jeho archivováním a prezentací v Tanvaldě i mimo soutěž spolu s uvedením svého jména (případně autorského pseudonymu).
Článek 12
 • V případě vážných důvodů má pořadatel právo konání soutěže zrušit.
 • Statut soutěže HAF – Humor v amatérském filmu 2023 byl schválen usnesením Rady města Tanvald

Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r.
starosta města
HUMOR IM AMATEURFILM /HAF 2023
der am 21. Oktober 2023 im Stadtkino in Tanvald stattfindet, einzuladen.
Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadtverwaltung Tanvald.

Verlauf des Wettbewerbs:
 • Ab 08.00 Uhr Projektion für die Jury (mit Ausschluss der Öffentlichkeit) und Jurysitzung
 • Ab 13.00 Uhr Präsenz der Autoren
 • Ab 13.30 Uhr Projektion für die Öffentlichkeit, gleich daran Preisverleihung
 • Ab 18.30 Uhr Abendbüffet zum Abschluss des Wettbewerbs
Bedingungen des Wettbewerbs:
 • Videoformat: DVD, AVI, MP4
 • Alle eingesendeten Aufnahmen müssen den oben angegebenen Videoformaten entsprechen.
 • In den Wettbewerb werden nicht die Aufnahmen aufgenommen, die in den vorigen Jahren schon am Wettbewerb teilgenommen haben.
 • Die Videoaufnahmenanzahl von einem Autor ist nicht beschränkt. Wenn ein Autor mehrere Videoaufnahmen einsendet, ist nötig, dass jede einzelne Videoaufnahme auf einer anderen Kassette ist.
Organisation des Wettbewerbs:
 • Der Wettbewerb wird in 3 Kategorien geteilt:
 • • A/ Humorvolle und satirische Videoaufnahmen bis 15 Minuten
 • • B/ Videoaufnahmen thematisch ohne Beschränkung bis 1 Minute
 • • C/ Neue Kategorie: Parodie auf Werbung bis 3 Minuten
 • Nächste Neuigkeit ist der Beitrag für alle Autoren, die nach Tanvald kommen, und deren Film in den haupten Wettbewerb aufsteig, in der Höhe 300 Kronen.
 • Ihre Videoaufnahmen senden Sie spätestens bis 10. 10. 2023 an die Adresse :
  • Městský úřad
  • Kulturní kancelář
  • Palackého 359
  • 468 41 Tanvald
  • e-mail : phampl@tanvald.cz
 • Über die Annahme der Videoaufnahmen in Wettbewerb werden Sie bis 4. 10. 2023 informiert.
 • Die Videoaufnahmen werden den Autoren spätestens 14 Tage nach dem Wettbewerb zurückgeschickt.
Auf erfolgreiche Autoren warten folgende Preise:

Hauptwettbewerb HAF
 • Hauptpreis der Stadt Tanvald 5.000 CZK + Sachgeschenk im Wert von 600 CZK
 • 2. Preis 3.000 CK + Sachgeschenk im Wert von 600 CZK
 • 3. Preis 2.000 CK+ Sachgeschenk im Wert von 600 CZK
Minutenfilm
 • 1. Preis 2.000 CK + Sachgeschenk im Wert von 600 CZK
 • 2. Preis 1.500 CK + Sachgeschenk im Wert von 600 CZK
 • 3. Preis 1.000 CK + Sachgeschenk im Wert von 600 CZK
Parodie auf Werbung
 • 1. Preis 2.000 CK + Sachgeschenk im Wert von 600 CZK
 • 2. Preis 1.500 CK + Sachgeschenk im Wert von 600 CZK
 • 3. Preis 1.000 CK + Sachgeschenk im Wert von 600 CZK
 • Preis der Zuschauer Sachgeschenk im Wert von 1.500 CZK
Die Preise bekommen nur die Autoren, die anwesend sind.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank