blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Zlaté Slunce Brno › Propozice

fotoNázevZlaté Slunce Brno
Rok konání2024
Ročník21.
Termín konání12.04.2024 - 14.04.2024
Uzávěrka12.03.2024
AnotaceSoutěžní přehlídka
Místo konáníSVČ Legato, Stamicova 7, Brno Kohoutovice
OkresBrno - město
StátČeská republika

Propozice   Program  Filmy  Výsledky  

Propozice
ZLATÉ SLUNCE 2024
21. ročník  přehlídky filmové tvorby dětí a mládeže v Brně

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Středisko volného času - Lužánky, BB klub, Brno a Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finančního přispění Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Přehlídka je součástí celostátní přehlídky České vize a je postupovým kolem pro její součást Malé vize.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
 • Přehlídka filmové tvorby dětí a mládeže Zlaté slunce je vyvrcholením dění v oboru filmové výchovy, respektive filmové tvorby dětí a mládeže v daném roce.
 • Posláním přehlídky je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů vytvořených mládeží do 19 let.
 • Přehlídka si klade za cíl popularizovat obor filmové a audiovizuální výchovy na půdě škol i ve všeobecném povědomí.
II. PODMÍNKY ÚČASTI

Do přehlídky je možné přihlásit film na základě přihlášky. Film je zažazen do soutěže, pokud splňuje podmínky účasti v soutěži (viz. níže). 

Na přehlídku se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a) autor není starší 19 let a přihlášený film není starší 2 let, (věk se počítá podle data vzniku filmu)
b) film nesoutěžil v žádných kolech předchozích ročníků Zlatého slunce,
c) autor přihlásí všechny snímky pouze do jednoho zemského kola,
d) snímek neporušuje zákony ČR,
e) film byl zaslán v povoleném formátu a splňuje technické parametry pro přijetí dané propozicemi,
f) film splňuje doporučenou maximální délku do 20 minut (filmy delší než 15 minut nemají jistotu přijetí, výjimky určuje přímo pořadatel daného kola na základě časové dispozice),
g) údaje v titulcích filmů musí být shodné s údaji uvedenými na přihlášce,
h) autor přihlásí i fyzicky dodá snímek s odpovídající registrací do termínu uzávěrky,
i) autor souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátního kola přehlídky.

Věkové kategorie:

A – tvorba dětí a žáků do 15 let,
B – tvorba mládeže a studentů do 19 let a handicapovaných autorů.

Soutěžní kategorie:

a) dokumentární film,
b) hraný film,
c) animovaný film,
d) experimentální film,
e) videoklip.

Autoři v přihlášce označí kategorii (A nebo B) podle věkové skupiny, do které patří. Také označí snímek dle soutěžní kategorie.

Přihlášení do soutěže:


Všechny filmy aspirující na účast v zemském kole (v případě úspěchu následně v celostátním kole) musí být řádně přihlášeny (vyplněný registrační list je zaslán spolu se snímkem na adresu určenou pořadatelem ).
Přihlášku (registrační list) lze zaslat následovně:

Elektronicky:

Autor vyplní buď přímo formulář v MS Word, nebo oskenuje ručně vypsaný průvodní list a spolu s filmem zašle přes datovou službu www.uschovna.cz, nebo wetransfer.com na adresu uvedenou pořadatelem zemského kola  zlateslunce-brno@seznam.cz.

Fyzicky poštou:

Autor vytiskne vyplněný formulář průvodního listu, případně ho vytiskne prázdný, ručně vyplní a zašle spolu s nosičem poštou nebo zásilkovou službou na adresu:
Miroslav Obrátil, Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

 • Propozice, organizační a ekonomické zabezpečení včetně případných cen pro oceněné autory, vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí přehlídky. Pořadatelé zveřejní propozice a podmínky na svých webových stránkách a na portále www.filmdat.cz.
 • Pořadatel  přehlídky má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii (max. 3 filmy od jednoho autora) V tomto případě o výběru a zařazení snímků do zemského kola rozhoduje autor.
IV. HODNOCENÍ

Zemská kola
 • Porotu zemského kola jmenuje jeho pořadatel.
 • Zemské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude doporučen odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA.
 • Odborná porota zemské přehlídky navrhne pořadateli ocenění snímků ve všech kategoriích, může udělit i zvláštní ceny vypsané pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků.
 • Porota může některou z cen neudělit, rozdělit nebo přeřadit přihlášenou práci do jiné kategorie.
V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Snímek musí být zaslán v povoleném formátu a splňovat tyto technické parametry:
 • Datové nosiče: DVD, blu-ray disk
 • Kontejnery: MPEG, MP4, AVI, MOV
 • Video formáty (kodeky): MPEG-2, MPEG-4, H.264, AVCHD
 • Minimální rozlišení videa: SD (720 x 576)
 • Maximální rozlišení videa: FullHD (1920x1080)
 • Audio kodeky: PCM, AC3, MP2, MP3
 • Barevná norma: PAL
 • Doporučená snímková frekvence: 25 fps
VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 • Pořadatelé si vyhrazují právo nepřijmout na přehlídku snímky, které nesplňují podmínky účasti (viz odstavec II).
 • V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen nebo může být přehlídka odvolána.
 • Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA Praha.
 • Úprava filmů mezi zemským kolem a celostátním finále je nepřípustná!
 • Propozice, přihlášky a další podkladové materiály k přehlídce budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz, www.artama.cz, www.ksmb.cz, www.ddm1.cz.
 • Přihlášením filmu na přehlídku dává autor výslovný souhlas s evidencí svých osobních údajů, uvedených v přihlášce do nadnárodní databáze FILMDAT.

Zpracoval Miroslav Obrátil
ředitel přěhlídky Zlaté slunce v Brně
ZLATÉ SLUNCE BRNO

Zemské kolo - Malé vize pro Moravu

Termín: 12.-14. 4. 2024
Místo konání: Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice
Uzávěrka: 12. 3. 2023
Pro kraje: Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina a Pardubický
Kontakt: Miroslav Obrátil, Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice / 724 232 739 / mirek.lavka@luzanky.cz
Adresa pro zasílání filmů a přihlášek: zasílání skrze službu úschovna. cz , e-mail : zlateslunce-brno@seznam.cz , nebo mirek.lavka@luzanky.czMístním partnerem pro zajištění přehlídky je BB klub, Brno při SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno 658 12

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank