blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Folklór a tradície › Propozice

fotoNázevFolklór a tradície
Rok konání2022
Ročník9.
Termín konání30.04.2022 - 01.05.2022
Uzávěrka11.04.2022
AnotaceMezinárodní festival
Místo konáníHriňová, Mestské kultúrne stredisko
OkresDetva
StátSlovenská republika
Webhttp://www.hrinova.sk/o-meste/…

Propozice   Program  Filmy  Výsledky  

Propozice
A. Základné údaje

Vyhlasovateľ:

Mesto: Mesto Hriňová
Mestské kultúrne stredisko mesta Hriňová

Organizačný garant:

Mestské kultúrne stredisko mesta Hriňová

Mediálny partner:
Folklórne rádio Janko Hraško a Rádio Regina

Termín konania:
02. - 03.05.2020

Miesto konania:
Mestské kultúrne stredisko Hriňová

B. Základná charakteristika

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ je tematickou súťažou neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia. Pred hlavnou súťažou sa uskutoční pred výber.

Poslanie súťaže
 • Hlavným poslaním podujatia je prezentácia a podpora tvorby, snaha aktivizovať neprofesionálnych tvorcov folklórnych filmov ako aj filmov o tradíciách, ktoré sa ešte zachovali v akejkoľvek podobe. Cieľom je tiež podnietiť vznik nových snímok s uvedenou tematikou. Touto formou súťaže chcú organizátori prispieť k zdokumentovaniu a archivácii mnohých vzácnych, často postupne zanikajúcich vecí, udalostí, pracovných postupov či zvyklostí, ale aj verejnú prezentáciu súťažných filmov. Organizátor má snahu postupne vzniknuté diela archivovať a zanechať tak hodnoty pre budúce generácie.
 • Cieľom je poskytnúť aktívnym folkloristom, ale aj ostatným návštevníkom na malom priestore nové pohľady a postrehy na vlastnú prácu z pohľadu diváka, ako aj možnosť vymeniť si názory a pohľady na folklórne podujatia, ktoré v súčasnosti na Slovensku prebiehajú. Je určený nielen pre odborníkov, ale hlavne laickej verejnosti. Má snahu priniesť trochu krásy na plátno, a možno sa aj trochu poobzerať po svojom okolí, čo sa nám ešte zachovalo a stojí za to nenechať to upadnúť do zabudnutia.
 • Festival má snahu napomôcť viac zviditeľniť prácu ľudí, ktorí sa folklóru venujú alebo venovali a tiež hľadať informácie o našich tradíciách, zvykoch, kultúre, ľuďoch, pre ktorých je folklór a tradície súčasťou ich života.
Priebeh súťaže

Kategorizácia účastníkov


Súťaž je jednokolová a môže sa na nej zúčastniť každý filmový amatér, občan SR, ako aj autori zo zahraničia. Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne dve diela.

Vekové skupiny súťažiacich:

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia každej vekovej skupiny. Prihláška tu


Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže
 • V rámci filmového festivalu „Folklór a tradície“ sa okrem súťažných kôl uskutočnia aj vzdelávacie aktivity, hodnotiaci a rozborový seminár a tvorivé dielne.
Podmienky účasti
 • Autori prihlasujú svoje súťažné filmy priamo na adresu organizačného garanta podujatia.
 • Každý autor môže zaslať max. 2 filmy .
 • Súťaž je prístupná pre všetky nekomerčné filmy.
 • Súťažné snímky prechádzajú pred-výberom. Na verejnú súťažnú projekciu budú zaradené tie diela, ktoré zodpovedajú tematickému zameraniu súťaže, umeleckej a technickej úrovni.
 • Odporúčaná dĺžka súťažných snímok je 15 – 30 min. Výnimku môže udeliť odborná porota.
 • Účasť v súťaži je bezplatná.
 • Ubytovanie si zabezpečujú sami alebo si ho môžu rezervovať u organizačného garanta podujatia.
 • Filmy sa autorom nevracajú.
 • Organizátorom je potrebné poslať na samostatnom hárku, e-mailom alebo na CD spolu s prihláškou a filmom stručný obsah filmu (anotáciu) v rozsahu cca 60 slov. Uvedený text je nutný pre potreby poroty a pre programový bulletin.
 • Rokovacím jazykom podujatia je slovenský jazyk.
Časový harmonogram súťaže

Súťažná časť:

11. 4. 2022 - uzávierka pre prihlásenie a doručenie filmov
Súťažná časť festivalu: 30. 4. 2022 – 1. 5. 2022

Finančné zabezpečenie


Podujatie bude zabezpečené z rozpočtu mesta Hriňová a VUC BBSK.

Spôsob hodnotenia
 • Súťažné snímky hodnotí päťčlenná medzinárodná odborná porota, ktorú menuje organizačný garant. Odborná porota navrhuje organizátorom víťazné a ocenené snímky zo súťaže.
 • Do hodnotenia súťaže sa zaradí aj laická verejnosť prostredníctvom svojich vstupeniek zakúpených na premietanie jednotlivých súťažných filmov. Z tohto hodnotenia vznikne ocenenie filmu „Cena diváka“.
 • Každý návštevník sa môže prostredníctvom svojej vstupenky zaradiť aj do zlosovania - tomboly o hodnotné ceny.
Ocenenie
 • Organizátor na návrh odbornej poroty udelí jednu hlavnú cenu za najlepší film.
 • Ocenené budú aj snímky, ktoré sa umiestnia v druhom a treťom mieste.
 • Osobitným ocenením bude film ocenený „Cenou diváka“.
 • Hodnota cien bude závisieť od možností sponzorov a spoluorganizátorov.
Výsledky súťaže

Na slávnostnom vyhodnotení organizátori vyhlásia výsledky súťaže a odovzdajú víťazom ceny. Výsledky súťaže organizátori uverejnia na web - stránke mesta Hriňová a v okresných médiách a v Rádiu Regina.

Technické podmienky
 1. OBRAZ – uviesť počet obrázkov za sekundu (23,976, 25, 29,97), odporúčame používať 25 fps.
 2. ZVUK – uviesť počet kanálov (1.0, 2.0, 5.1), použitý kodek (PCM. AC3, MP2), frekvenciu a dátový tok
 3. ROZLÍŠENIE – veľkosť, t. j. kvalita snímky
  • Full HD 1080p, 1080i (1920 x1080, prípadne 1440 x 1080)
  • HD 720p (1280 x 720)
  • SD (720 x 576 PAL)
 4. KODEK – spôsob komprimácie výsledného diela, aby nebol súbor príliš veľký
  • MPEG4, označovaný aj H264 alebo X264
  • MPEG2
  • DV – starší kodek, používaný pri SD formáte
 5. KONTAJNER – spôsob, ako sa zhotovený kodek spolu so zvukom, prípadne titulkami zabalí
  • MKV
  • M2TS
  • MOV
  • MP4
  • AVI, MPG, WMV – menej používané staršie kontajnery
 6. DISTRIBÚCIA – spôsob prenosu – doručenia kontajnera od autora k organizátorovi
  • Internet (WeTransfer, Uschovna.cz)
  • USB kľúč, prípadne USB pevný disk (ak ide o väčšie množstvo)
  • optické médiá (BluRay, DVD) kontajner nahratý ako data
  • akceptované môžu byť aj BluRay a DVD-video
 7. OZNAČENIE – súbor s filmom i nosič musia obsahovať minimálne názov filmu, meno autora, miesto bydliska. Autor vyplní na prihláške uvedené údaje:
  • názov filmu,
  • dĺžka projekcie,
  • veková skupina a kategória,
  • meno, priezvisko a vek autora
  • adresa: ulica, obec, mesto, PSČ,
  • telefonický a e-mailový kontakt
  • spôsob ozvučenia (mono, stereo)
 8. Každý film musí byť dodaný ako samostatný súbor a musí mať na začiatku i na konci minimálne 5 sekúnd čiernej.
 9. Neoznačené alebo nedostatočne označené DVD nosiče nebudú akceptované.
Záverečné ustanovenia
 1. Organizačný garant súťaže si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé ukážky zo súťažných filmov bez nároku autora na honorár.
 2. Všetku korešpondenciu a súťažné snímky treba zasielať na adresu organizátora.
Tel.: 045/3210116
Fax: 045/3210100
Mobil: 0903 405 479
E-mail: msks@hrinova.sk

Informácie: www.hrinova.sk

Poznámky:
 • Organizátor sa zároveň zaväzuje, že zaslané filmy nebudú poskytnuté tretej strane a nebudú využívané na komerčné účely. Môžu byť využité len v rámci propagácie festivalu.
 • Informácie o festivale budú priebežné doplňované na webstránke mesta Hriňová a facebooku.
 • Jeden autor môže prihlásiť 2 snímky, ale na každý film musí použiť novú prihlášku. Snímky nemôžu byť v rozpore so zákonmi SR a dobrými spoločenskými mravmi.
 • Okrem súťaže a prezentácie nesúťažných snímok zahŕňa festival aj časť vzdelávaciu - odborný rozborový seminár, kde odborníci z praxe i vysokoškolskí pedagógovia analyzujú jednotlivé filmové diela a odporúčajú prítomným autorom ako dospieť k ešte lepším výsledkom, k lepším filmom.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank