blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše › Propozice

fotoNázevJuniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše
Rok konání2021
Ročník27.
Termín konání15.10.2021 - 16.10.2021
Uzávěrka09.05.2021
AnotaceSoutěž
Místo konáníDvůr Králové nad Labem, Kino Svět
OkresTrutnov
StátČeská republika
Webhttp://www.ddmdvurkralove.cz

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice
Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše 2021 a Malé vize – partnerská přehlídka

POŘADATEL
Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s Městem Dvůr Králové nad Labem za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje pod garancí Nipos ARTAMA Praha pro nominační přehlídku Malé vize

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
21. – 22. 5. 2021 v kině Svět Dvůr Králové nad Labem

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
30. 4. 2021

V roce 2021 se uskuteční soutěž Juniorfilm podle tradiční koncepce (s drobnými změnami ve svém programu, obsahu nebo uspořádání) S přihlédnutím k vývoji pandemie SARS-CoV 2, aktuální epidemiologické situaci, přijatým mimořádným opatřením a vládním nařízením si pořadatel vyhrazuje právo posunout termín soutěže, upravit podmínky osobní účasti či pokud to bude nezbytně nutné případně soutěž zrušit. V rámci Juniorfilmu pak proběhne partnerská přehlídka filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích skupin do 19 let Malé vize. Stejně, jako v předchozím roce, tak budou mít filmy přihlášené do Juniorfilmu automaticky šanci získat nominaci do Celostátní přehlídky filmové tvorby dětí a mládeže Malé vize (dříve Zlaté slunce). Tedy: z filmů přihlášených do Juniorfilmu bude (kromě tradičního oceňování) porota vybírat snímky (v celkové délce do 70 minut), které nominuje do celostátního kola přehlídky Malé vize, jenž 17. – 20. června 2021 proběhne v Ústí nad Orlicí. Pro autory toto nepřináší žádné změny, povinnosti ani úkony navíc! Přihlašování do Juniorfilmu zůstává stejné, jako v minulých letech. Podmínkou pro možnost nominace je, že se jedná o film autorů z ČR, a že snímek nominaci nezískal již na soutěžích Animánie 2020 a Pražský filmový kufr 2020.

PODMÍNKY ÚČASTI

• autor přihlásí i fyzicky dodá snímek s odpovídající registrací do termínu uzávěrky
• soutěž je určena amatérským tvůrcům – autorům do 19 let a dospělým (viz. Soutěžní kategorie) - pod pojmem amatérský film se v tomto případě rozumí takový film, na jehož výrobě se např. jako režisér, scenárista, kameraman, střihač, zvukař, osvětlovač apod. nepodílel student ani absolvent filmové školy, ani jiný filmový profesionál nebo pedagog filmové školy
• přihlásit snímek do soutěže může pouze osoba starší 18 let (v případě nezletilých autorů přihlašuje snímek jejich zákonný zástupce či pedagog a to se souhlasem autora)
• snímek nesmí porušovat zákony ČR
• film musí být zaslán v povoleném formátu a splňovat technické parametry pro přijetí dané propozicemi
• údaje v titulcích filmů musí být shodné s údaji uvedenými na přihlášce
• film musí splňovat doporučenou maximální délku do 15 minut (filmy delší než 15 minut nemají jistotu přijetí, o přijetí bude rozhodnuto na základě časové dispozice organizátora)
• POZOR: doba vzniku filmu nesmí být starší 3 let – toto pravidlo platí pouze pro letošní ročník, neboť v uplynulém roce probíhalo s ohledem na omezení v souvislosti s COVID 19 méně kroužků, výuky a podobně a vznikalo méně filmů (soutěžní snímek se do věkové kategorie zařazuje dle věku autora v době vzniku filmu)
• film nebyl přihlášen do žádného z předchozích ročníků Juniorfilmu
• pořadatel si vyhrazuje právo zhotovit kopii soutěžního filmu pro potřeby soutěžní projekce a archivace.
• přihlášením filmu do soutěže vyjadřuje autor souhlas s těmito propozicemi a dává výslovný souhlas s evidencí svých osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby organizace soutěže a do nadnárodní databáze FILMDAT

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
• Autoři do 10 let (včetně)
• Autoři 11 - 14 let (včetně)
• Autoři 15 - 19 let (včetně)
• Kolektivy autorů A) kolektivy autorů do 12 let
                                B) kolektivy autorů ve věku 12 – 19 let nebo kolektivy osob s mentálním handicapem i nad 19 let
• Autoři nad 19 let s tvorbou pro děti nebo o dětech - musí jít o filmy s dětskou tématikou nebo dětem určené a obsahově srozumitelné.

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ:
Všechny filmy musí být řádně přihlášeny (vyplněná přihláška zaslána spolu se soutěžním snímkem na určenou adresu) v řádném termínu. Přihlášku a soutěžní film lze zaslat následovně:

a) elektronicky
přes datovou službu www.uschovna.cz nebo wetransfer.com na adresu:
juniorfilm-dvurkralove@seznam.cz

b) nebo fyzicky poštou na adresu:
JBS studio s.r.o, Rohozná 71, Rohozná u Poličky 569 72
• Poznámka: nebude akceptován film pouze přihlášený prostřednictvím FILMDATU, bez řádně vyplněné a odeslané přihlášky a odeslaného soutěžního filmu na výše uvedenou adresu. Stejně tak nebude přijat film zaslaný na jinou, než uvedenou adresu nebo film pouze umístěný na serverech YouTube, Stream, Vimeo atd.

ORGANIZACE A PRŮBĚH
• vlastní soutěži bude předcházet předvýběr, ve kterém komise vybere snímky, jež budou zařazeny do vlastní soutěže. (Posoudí především splnění kritérií pro každou kategorii, technickou a celkovou úroveň snímků). Rozhodnutí komise je neodvolatelné a nemusí být zdůvodněno.
• autoři přijatých i nepřijatých snímků budou vyrozuměni po zasedání komise e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce
• v případě vysokého počtu přihlášených filmů si pořadatel vyhrazuje právo omezit celkový počet přijatých filmů (360 minut v celkovém součtu) a omezit počet filmů od jednoho autora, v takovém případě o výběru a zařazení soutěžních snímků rozhoduje autor
• osobní účast všech nezletilých autorů na soutěžní projekci je možná pouze v doprovodu plnoleté osoby (rodič, pedagog)
Ekonomické podmínky:
V případě přijetí přihlášeného filmu do soutěže budou mít dva autoři filmu a pedagog (rodič), v případě kolektivu dva autoři/na film + pedagog/na kolektiv na náklady pořadatele hrazeny tyto náklady:
• hradí se ubytování na jednu noc v zařízení určeném pořadatelem
• hradí se cestovné ve výši běžného jízdného (v případě skupin ve výši hromadného běžného jízdného)
• účastníkům ze zahraničí bude proplaceno jízdné ve výši běžného jízdného (v případě skupiny hromadného jízdného) v měně CZK a to pouze na území ČR (počítáno od hraničního přechodu)
• Stravu pořadatel nehradí. Během festivalu se budou účastníci stravovat sami na vlastní náklady. V případě zájmu kolektivů zajistí organizátor objednání stravování ve vybraném restauračním zařízení
• Pořadatel bezplatně poskytne pouze drobné občerstvení v přestávkách mezi projekčními bloky.
• ostatní zájemci se mohou soutěže zúčastnit na vlastní náklady

HODNOCENÍ A CENY
• Soutěžní filmy hodnotí porota jmenovaná pořadatelem. Skládá se z odborníků, kteří mají zkušenosti i s posuzováním amatérských prací. Filmy jsou zároveň hodnoceny dětskou porotou.
• Předpokládá se udělení 1., 2. a 3. ceny v každé věkové kategorii (případné udělení čestných uznání dalším filmům). Každý oceněný film bude odměněn diplomem a věcnou cenou. Dále bude vyhlášena Cena starosty města a Cena Jiřího Beneše za nejhumornější film, případně další ceny.
• Věcné ceny budou předány pouze přítomným autorům nebo pověřeným zástupcům. Nepřítomným vítězům budou zaslány pouze diplomy. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch dalšího ročníku.
• Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit některou z cen
• Současně s vyhodnocením Juniorfilmu proběhne také oznámení nominací do celostátního kola Malých vizí

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Soutěžní snímek musí být zaslán v povoleném formátu a splňovat tyto technické parametry:
Datové nosiče: DVD, blu-ray disk, flash disk,
Kontejnery: MPEG, MP4, AVI, MOV
Video formáty (kodeky): MPEG-2, MPEG-4, H.264, AVCHD
Minimální rozlišení videa: SD (720 x 576)
Maximální rozlišení videa: FullHD (1920x1080)
Audio kodeky: PCM, AC3, MP2, MP3
Barevná norma: PAL
Doporučená snímková frekvence: 25 fps

KONTAKTY
Organizace a koordinace soutěže: Mgr. Iveta Hanušová (změny a opravy přihlášek, dotazy apod…): Tel: 499 320 353, 775 320 353, e-mail: info@ddmdvurkralove.cz

Zasílání filmů a přihlášek: e-mail: juniorfilm-dvurkralove@seznam.cz

Ubytování + strava: Sylvie Černotová, DiS. (objednávky, dotazy k osobní účasti apod…): Tel: 499 320 353, 775 320 373, e-mail: sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank