blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Zlaté Slunce Brno › Propozice

fotoNázevZlaté Slunce Brno
Rok konání2019
Ročník16.
Termín konání12.04.2019 - 14.04.2019
Uzávěrka11.03.2019
AnotaceSoutěžní přehlídka
Místo konáníSVČ Legato, Stamicova 7, Brno Kohoutovice
OkresBrno - město
StátČeská republika

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice
ZLATÉ SLUNCE 2019
16. ročník celostátní přehlídky filmové tvorby dětí a mládeže 6. – 7. června 2019, Blansko

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, město Blansko a Kulturní středisko města Blanska ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finančního přispění Jihomoravského kraje.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
 • Celostátní přehlídka filmové tvorby dětí a mládeže Zlaté slunce je vyvrcholením dění v oboru filmové výchovy, respektive filmové tvorby dětí a mládeže v daném roce.
 • Posláním přehlídky je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR.
 • Přehlídka si klade za cíl popularizovat obor filmové a audiovizuální výchovy na půdě škol i ve všeobecném povědomí.
II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídka je dvoukolová: dvě zemská postupová kola a celostátní kolo. Do celostátního kola je možné postoupit pouze ze zemského kola, přihlásit snímek přímo do celostátního kola není možné.

Na přehlídku se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a) autor není starší 19 let a přihlášený film není starší 2 let,
b) film nesoutěžil v žádných kolech předchozích ročníků Zlatého slunce,
c) autor přihlásí všechny snímky pouze do jednoho zemského kola,
d) snímek neporušuje zákony ČR,
e) film byl zaslán v povoleném formátu a splňuje technické parametry pro přijetí dané propozicemi,
f) film splňuje doporučenou maximální délku do 15 minut (filmy delší než 15 minut nemají jistotu přijetí, výjimky určuje přímo pořadatel daného kola na základě časové dispozice),
g) údaje v titulcích filmů musí být shodné s údaji uvedenými na přihlášce,
h) autor přihlásí i fyzicky dodá snímek s odpovídající registrací do termínu uzávěrky,
i) autor souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátního kola přehlídky.

Věkové kategorie:

A – tvorba dětí a žáků do 15 let,
B – tvorba mládeže a studentů do 19 let a handicapovaných autorů.

Soutěžní kategorie:

a) dokumentární film,
b) hraný film,
c) animovaný film,
d) experimentální film,
e) videoklip.

Autoři v přihlášce označí kategorii (A nebo B) podle věkové skupiny, do které patří. Také označí snímek dle soutěžní kategorie.

Přihlášení do soutěže:


Všechny filmy aspirující na účast v zemském kole (v případě úspěchu následně v celostátním kole) musí být řádně přihlášeny (vyplněný registrační list je zaslán spolu se snímkem na adresu určenou pořadatelem daného kola).
Přihlášku (registrační list) lze zaslat následovně:

Elektronicky:

Autor vyplní buď přímo formulář v MS Word, nebo oskenuje ručně vypsaný průvodní list a spolu s filmem zašle přes datovou službu www.uschovna.cz, nebo wetransfer.com na adresu uvedenou pořadatelem zemského kola (pro Čechy: zlateslunce-dvurkralove@seznam.cz, pro Moravu: zlateslunce-brno@seznam.cz).

Fyzicky poštou:

Autor vytiskne vyplněný formulář průvodního listu, případně ho vytiskne prázdný, ručně vyplní a zašle spolu s nosičem poštou nebo zásilkovou službou na adresu:
JBS studio s. r. o.
Rohozná 71, 569 72 Rohozná u Poličky

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Zemská kola
 • Propozice zemských kol, organizační a ekonomické zabezpečení včetně případných cen pro oceněné autory, vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí přehlídky. Pořadatelé zveřejní propozice a podmínky zemských kol na svých webových stránkách a na portále www.filmdat.cz.
 • Pořadatel zemské přehlídky má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru a zařazení snímků do zemského kola rozhoduje autor.
 • Posledním termínem, kdy mohou být zemská kola uskutečněna, je 14. 4. 2019.
Celostátní kolo
 • Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 250 minut.
 • Ekonomické zajištění celostátního kola
 • Jeden člen autorského týmu, který postoupí do celostátního kola, a jedna dospělá osoba (pedagog) jako jeho doprovod budou mít hrazeny náklady spojené s účastí na celostátní přehlídce (mimo dopravy) na základě závazné přihlášky odeslané do 3. 6. 2019.
 • Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na celostátní kolo.
IV. HODNOCENÍ

Zemská kola
 • Porotu zemského kola jmenuje jeho pořadatel.
 • Zemské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude doporučen odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA.
 • Odborná porota zemské přehlídky navrhne pořadateli ocenění snímků ve všech kategoriích, může udělit i zvláštní ceny vypsané pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků.
 • Porota může některou z cen neudělit, rozdělit nebo přeřadit přihlášenou práci do jiné kategorie.
Celostátní kolo
 • Porotu celostátního kola jmenuje NIPOS-ARTAMA.
 • Do předvýběru celostátní přehlídky postupují všechny snímky oceněné porotou zemských kol 1.–3. cenou nebo čestným uznáním.
 • Porota celostátního kola provede nominaci na celostátní přehlídku.
 • Porotci provedou nominaci filmů prostřednictvím databáze Filmdat do 30. 4. 2018. Následně se porota celostátní přehlídky sejde do 7. 5. 2019 a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci.
 • Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně nebo prostřednictvím Filmdatu do 10. 5. 2019.
V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Snímek musí být zaslán v povoleném formátu a splňovat tyto technické parametry:
 • Datové nosiče: DVD, blu-ray disk, datová karta, flash disk, datový transfer
 • Kontejnery: MPEG, MP4, AVI, MOV
 • Video formáty (kodeky): MPEG-2, MPEG-4, H.264, AVCHD
 • Minimální rozlišení videa: SD (720 x 576)
 • Maximální rozlišení videa: FullHD (1920x1080)
 • Audio kodeky: PCM, AC3, MP2, MP3
 • Barevná norma: PAL
 • Doporučená snímková frekvence: 25 fps
VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 • Pořadatelé si vyhrazují právo nepřijmout na přehlídku snímky, které nesplňují podmínky účasti (viz odstavec II).
 • V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen nebo může být přehlídka odvolána.
 • Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA Praha.
 • Úprava filmů mezi zemským kolem a celostátním finále je nepřípustná!
 • Propozice, přihlášky a další podkladové materiály k přehlídce budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz, www.artama.cz, www.ksmb.cz, www.ddm1.cz.
 • Přihlášením filmu na přehlídku dává autor výslovný souhlas s evidencí svých osobních údajů, uvedených v přihlášce do nadnárodní databáze FILMDAT.

Zpracoval Jiří Forejt
NIPOS-ARTAMA, listopad 2018


ZLATÉ SLUNCE – ZEMSKÁ KOLA 2019:


ZLATÉ SLUNCE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Zemské kolo pro Čechy

Termín: 21.–22. března 2019
Místo konání: Kino Svět, Dvůr Králové nad Labem
Uzávěrka: 4. 3. 2019
Pro kraje: Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Jihočeský, hlavní město Praha, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký
Kontakt: Iveta Hanušová, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem / 499 320 353, 775 320 373 / info@ddmdvurkralove.cz / www.ddm1.cz
Adresa pro zasílání filmů a přihlášek: zlateslunce-dvurkralove@seznam.cz


ZLATÉ SLUNCE BRNO

Zemské kolo pro Moravu

Termín: 12.–14. dubna 2019
Místo konání: Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice
Uzávěrka: 11. 3. 2019
Pro kraje: Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina a Pardubický
Kontakt: Miroslav Obrátil, Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice / 724 232 739 / mirek.lavka@luzanky.cz / www.legato.luzanky.cz
Adresa pro zasílání filmů a přihlášek: zlateslunce-brno@seznam.cz

ZLATÉ SLUNCE – CELOSTÁTNÍ KOLO 2019:

16. ZLATÉ SLUNCE BLANSKO
Celostátní přehlídka filmové tvorby dětí a mládeže

Termín: 6.–8. června 2019
Místo konání: Kino Blansko
Uzávěrka celostátního kola: 10. května 2019
Kontakt: Jiří Forejt, ředitel přehlídky. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 / 723 744 883 / forejt@nipos-mk.cz / www.artama.cz / www.filmdat.cz
Kontakt: Jaroslav Cinkl, výkonný ředitel přehlídky. Základní škola – FK, Erbenova 13, 678 01 Blansko / zlateslunceblansko@gmail.com

Místním partnerem pro zajištění přehlídky je Kulturní středisko města Blanska v zastoupení jeho ředitele Jaroslava Jeřábka.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank