blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Humor v amatérském filmu (HAF) › Propozice

fotoNázevHumor v amatérském filmu (HAF)
Rok konání2016
Ročník48.
Termín konání07.10.2016 - 08.10.2016
Uzávěrka23.09.2016
AnotaceMezinárodní soutěž
Místo konáníTanvald, Kino Jas Járy Cimrmana
OkresJablonec nad Nisou
StátČeská republika
Webhttp://www.tanvald.cz/kulturaa…

Propozice   Program  Filmy  Výsledky  

Propozice
Statut soutěže HAF – Humor v amatérském filmu 2016
Preambule

 • Soutěž HAF prezentuje amatérské, nezávislé, neprofesionální filmy a slouží k podpoře amatérské filmové tvorby v tuzemsku i v zahraničí.
 • Soutěž HAF navazuje na dlouholetou tradici minulých ročníků.
 • Soutěž HAF je přehlídkou filmových děl autorů všech věkových kategorií, je vyhrazena pro hrané i animované neprofesionální filmy ve třech kategoriích.
Článek 1 – Pořadatel a organizátor soutěže

 • Pořadatelem soutěže HAF je město Tanvald, se sídlem Palackého 359, Tanvald, IČ 00262587.
 • Ředitelem soutěže je místostarosta města pan Mgr. Antonín Bělonožník.
 • Organizátorem soutěže je oddělení kulturní kancelář MěÚ Tanvald, tel.: 723 850 151, e-mail: phampl@tanvald.cz
Článek 2 – Soutěžní kategorie

 • Soutěžní kategorie jsou:
A/ filmy humorné a satirické do 15 minut
B/ filmy s neomezenou tematikou do 1 minuty (Minuta film)
C) parodie na reklamu do 3 minut

Článek 3 – Termín konání

 • 48. ročník soutěže HAF se koná ve dnech 7. - 8. října 2016 v Kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě.
 • Oficiální zahájení hlavní soutěže se uskuteční dne 8. října 2016 v 13.30 hod.
 • V týdnu před zahájením hlavní soutěže proběhne v Kině Jas Járy Cimrmana doprovodný program. Program soutěže a doprovodný program budou zveřejněny na www.tanvald.cz.
Článek 4 – Podmínky pro přihlašování filmů

 • Podmínkou účasti v soutěži je úplné vlastnictví veškerých autorských práv autora k přihlašovaným filmům, což se týká zejména použité hudby.
 • Autor filmu nese plnou právní zodpovědnost za jeho obsah. Za nezletilé autory přebírá právní zodpovědnost jejich zákonný zástupce.
 • Do soutěže se přijímají všechny filmy ve formátu MINI DV a DVD doručené do 23. září 2016 na adresu
Městský úřad Tanvald
oddělení kulturní kancelář
Palackého 359
468 41 Tanvald
 • Každý film musí být na jednotlivém nosiči. Nosič musí splňovat Zásady pro technické vybavení nosiče soutěžního snímku pro soutěže v ČR, které jsou uvedeny v příloze tohoto statutu.
 • U zahraničních filmů jsou české titulky výhodou.
Článek 5 – Předkolo a hlavní soutěž

 • Soutěž se skládá z předkola a hlavní soutěže. V předkole, které se koná dne 26. září 2016 a je neveřejné, budou vybrány filmy postupující do hlavní soutěže.
Článek 6 – Pravidla pro výběr filmů

 • Pořadatel si vyhrazuje právo v předkole vyřadit ze soutěže filmy, které
  • nesplňují podmínky soutěžních kategorií uvedených v článku 2,
  • jsou v rozporu s dobrými mravy a obecně závaznými předpisy ČR nebo mohou být považovány za vulgární, obscénní, hanlivé, s rasistickou tématikou nebo propagující fašismus a nacismus, komunismus a jiné extrémní strany a hnutí,
  • nesplňují technickou kvalitu,
  • se zúčastnily soutěže HAF v minulých letech.
 • Filmy postupující z předkola do hlavní soutěže budou zveřejněny na www.tanvald.cz od 27. září 2016.
Článek 7 – Porota
 • Filmy přihlášené do soutěžních kategorií uvedených v článku 2 posuzuje sedmičlenná porota, kterou jmenuje ředitel soutěže.
 • Filmy hodnotí také diváci formou anketních lístků a udělují Cenu diváka a Cenu mladého diváka.
Článek 8 – Ceny

 • Hlavní soutěž
  • Cena Města Tanvaldu – 5000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
  • 2. cena – 3000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
  • 3. cena - 2000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
 • Minuta film
  • 1. cena- 2000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
  • 2. cena- 1500 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
  • 3. cena - 1000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
 • Parodie na reklamu
  • 1. cena- 2000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
  • 2. cena- 1500 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
  • 3. cena - 1000 Kč a věcný dar v hodnotě 600 Kč
 • Cena diváka - věcný dar v hodnotě 1500 Kč
 • Cena mladého diváka - věcný dar v hodnotě 1500 Kč
Článek 9 – Vyhlášení výsledků a předávání cen
 • Bezprostředně po skončení projekce filmů a vyhodnocení soutěže o Cenu diváka budou vyhlášeny výsledky jednotlivých soutěží a předány ceny uvedené v článku 8.
 • Cena může být předána buď autorovi, který se osobně zúčastní hlavní soutěže, nebo jeho zplnomocněnému zástupci, který se osobně zúčastní hlavní soutěže, a to na základě plné moci udělené mu autorem. Plnou moc je zmocněnec povinen předat organizátorovi soutěže nejpozději při prezenci autorů v Kině Jas Járy Cimrmana dne 8. 10. 2016.
 • Za autora mladšího 18 let převezme cenu jeho zákonný zástupce.
Článek 10
 • Autorovi, jehož film či filmy postupují do hlavní soutěže a který se osobně zúčastní hlavní soutěže, nebo jeho zplnomocněnému zástupci, náleží příspěvek na úhradu nákladů ve výši 300 Kč.
 • Příspěvek bude vyplacen při prezenci autorů v Kině Jas Járy Cimrmana dne 8. října 2016 od 13 hodin. Za autora mladšího 18 let převezme příspěvek jeho zákonný zástupce.
Článek 11

 • Autor zasláním svého filmu do soutěže potvrzuje svůj dobrovolný souhlas s tímto statutem a zároveň stvrzuje své autorství k danému filmu. Současně svoluje k uchovávání a zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů pro potřeby pořadatele.
 • Zasláním filmu rovněž souhlasí s jeho archivováním a prezentací v Tanvaldě i mimo soutěž spolu s uvedením svého jména (případně autorského pseudonymu).
Článek 12

 • V případě vážných důvodů má pořadatel právo konání soutěže zrušit.
 • Statut soutěže HAF – Humor v amatérském filmu 2016 byl schválen usnesením Rady města Tanvald č. ../03/2016 ze dne 16. 03. 2016.
V Tanvaldě dne 17. 03. 2016
Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r.
starosta města

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank