blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Krajské kolo CSNFT ČR Hradec Králové › Propozice

fotoNázevKrajské kolo CSNFT ČR Hradec Králové
Rok konání2010
Ročník57.
Termín konání15.05.2010 - 16.05.2010
Uzávěrka06.05.2010
AnotaceSoutěž
Místo konáníCountry Club Lucie, Nový Hradec Králové, ul. Národních mučedníků
OkresHradec Králové
StátČeská republika
Webhttp://www.impulshk.cz
Autorské poplatky za projekciPoplatek uhrazen

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice
Pořádají:

Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové
Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video

Finanční podpora:

Město Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Ministerstvo kultury
T-MOBILE
VEOLIA VODA,
Královéhradecká provozní, a.s.

I. POSLÁNÍ SOUTĚŽE
 • Představit novou amatérskou filmovou tvorbu.
 • V odborné diskuzi posoudit úroveň soutěžních snímků přihlášených do krajského kola, ocenit nejlepší snímky a sestavit kolekci k postupu do předvýběru celostátního kola.
 • Otevřením soutěžních projekcí i seminářů prezentovat výsledky oboru veřejnosti.
II. ÚČAST V SOUTĚŽI
 • Soutěž je dvoukolová - krajská kola a celostátní kolo.
 • Přihlásit snímek přímo do celostátního kola není možné, s výjimkou „minutafilmu“.
 • Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území České republiky za těchto podmínek:
a) se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících celostátního ani krajského kola
b) přihlásí snímky do jediného krajského kola příslušného místu jeho trvalého bydliště
c) řádně vyplní průvodní list ke všem soutěžním snímkům
d) soutěžní snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí ho profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol
e) snímek neporušuje zákony ČR
f) autor souhlasí s pořízením kopie jeho snímku pro archiv NIPOS - ARTAMA
g) autor zašle přihlášku, odevzdá snímek a Průvodní list v termínech stanovených pro krajskou soutěž
e) pokud se na vzniku snímku bude podílet více autorů, pro přijetí snímku do soutěže musí být nejméně jeden z Královéhradeckého kraje
III. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
D - dokumentární snímky
R - reportážní a publicistické snímky
H - hrané snímky
A - animované snímky
E - experimentální snímky
V - videoklipy
Vzhledem k tomu, že byla pořadatelem CS zrušena kategorie školních snímků pro krajská kola, mohou žáci a studenti svoje snímky přihlásit do žánrových kategorií. Postoupit do celostátní soutěže, dle propozic CSNF, mohou pouze autoři starší 18let.
 • Doporučená délka snímků je do 20 minut.
 • Výjimky pro účast v krajském kole může stanovit jeho pořadatel.
 • V odůvodněných případech (mimořádný tvůrčí počin, apod.) může porota doporučit do předvýběru i snímky nad tento limit.
 • Pořadatelé si vyhrazují právo nezařadit z časových důvodů do soutěže snímky přesahující výrazně doporučenou délku.

IV. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ubytování a stravování, ekonomické zajištění.
 • Jeden autor každého snímku přijatého do soutěže bude mít hrazeno cestovné.
 • Od autorů a seminaristů bude vybírán účastnický poplatek stanovený na základě rozpočtu KS.
 • Členové VčVSAFV s platným průkazem pro rok 2010 budou finančně zvýhodněni.
 • Ubytování pro účastníky soutěže je zajištěno v ubytovacím zařízení Městských lesů na Novém Hradci Králové v ceně 230,Kč a stravování v CC Lucie.
 • Pokud se podaří zajistit dotaci z grantů, budou mít účastníci soutěže i seminaristé ubytování zdarma.
 • V sobotu i neděli bude pro účastníky připraven společný oběd.
Hodnocení soutěžních snímků

Soutěžní kolekci bude hodnotit odborná porota, jmenovaná pořadateli krajského kola.

Ceny
 • Pořadatelé na základě návrhu odborné poroty udělí následující ceny: 1., 2. a 3. cena v každé kategorii. 
 • Při velkém množství kvalitních snímků můžou být některé ceny zdvojeny a pořadatelé si vyhrazují právo při malém počtu snímků v kategorii některou cenu neudělit. 
 • Čestná uznání za dílčí složky filmu. 
 • K cenám budou náležet diplomy. 
 • Každý autor obdrží účastnický list. 
 • Dále budou uděleny zvláštní ceny vypsané pořadateli – 
 • Cena hejtmana Královéhradeckého kraje
 • Cena SONY Elvia PRO
 • Cena Petra Primy za kameru
 • Cena diváka dotovaná VčVSAFV.
Postup do celostátní soutěže

Z krajského kola postupují do předvýběru CSNFT snímky oceněné na 1. - 3. místě v jednotlivých kategoriích a porotou doporučené snímky oceněné čestným uznáním.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zásady pro technické vybavení
 • Do soutěže se přijímají filmy na nosičích MiniDV a DVD video. 
 • Záznam musí být nahrán v normě PAL. 
 • Každý film bude nahrán na začátku samostatného nosiče. 
 • Na nosiči nesmí být žádný další záznam než soutěžní film.
Pro MiniDV platí: 
 • Před vlastním filmem musí být alespoň 30 vteřin černé (bez jakých-koliv dalších obrazových a zvukových údajů). 
 • Po skončení filmu musí být alespoň 10 vteřin černé. 
 • Záznam musí být nahrán rychlostí SP. 
 • Kazety musí být přetočeny na začátek a zajištěny proti smazání. Za nezajištěnou kazetu nenesou pořadatelé odpovědnost.
Pro DVD platí: 
 • Před filmem a po jeho skončení musí být 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů). 
 • Na DVD nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních DVD rekordérů. 
 • Na DVD nebudou žádné bonusové materiály.
Na obalu nosiče musí být údaje:
a) kompletní název filmu
b) jméno a adresa autora vč. PSČ
c) délka filmu v minutách i vteřinách (délka od začátku do konce zvukového či obrazového záznamu)
d) časová délka zaváděcí černé minimálně 5 vteřin (od úplného začátku nosiče do prvního AV záznamu)
Na samotném nosiči musí být uvedeny údaje:
1) název filmu
2) jméno autora
3) délka snímku
 • Filmy, které postoupí do celostátního finále budou autorům vráceny až při tomto finále. 
 • Pro přepisy soutěžních snímků pro finálovou projekci budou použity ty nosiče, které autor dodá do krajského kola. 
 • Výměny nosičů mezi krajským kolem a celostátním finále nejsou možné. 
 • Snímky, které nebudou splňovat technické zásady budou z celostátní soutěže vyřazeny, a to i v případě, že by pořadatel krajského kola zajistil jejich projekci.

VI. KALENDÁŘ SOUTĚŽE:
1) vyhlášení krajského kola - březen 2010
2) předběžné přihlášky filmů a obj. ubytování - do 26. dubna 2010
3) předání snímků s Průvodními listy - do 6. května 2010
4) termín konání soutěže - 15. - 16. května 2010
5) vrácení nepostupujících snímků - do 28. 5. 2010

Přihláška je ke stažení zde.
Předběžné přihlášky zašlete vyplněné poštou nebo e-mailem na adresu film@impulshk.cz

Ke každému snímku vyplní autor Průvodní list – čitelně a kompletně a odevzdá spolu s nosičem snímku do 6. 5. 2010. 
Nedodržení stanovených podmínek a technických zásad může být důvodem nepřijetí snímku do krajské soutěže.

Přihlášky a soutěžní snímky zasílejte na adresu:

IMPULS
Okružní 1130
500 03 Hradec Králové

Průvodní list ke stažení zde a štítky na nosiče si můžete stáhnout zde.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank