blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Krajské kolo CSNFT ČR Hradec Králové › Propozice

fotoNázevKrajské kolo CSNFT ČR Hradec Králové
Rok konání2009
Ročník56.
Termín konání16.05.2009 - 17.05.2009
Uzávěrka25.04.2009
AnotaceSoutěž
Místo konáníCountry Club Lucie, Nový Hradec Králové, ul. Národních mučedníků
OkresHradec Králové
StátČeská republika
Webhttp://www.impulshk.cz
Autorské poplatky za projekciPoplatek uhrazen

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice
KRAJSKÁ SOUTĚŽ AMATÉRSKÝCH FILMŮ 2009

Pořádají:

Středisko amatérské kultury
IMPULS Hradec Králové
a
Východočeské volné sdružení
pro amatérský film a video

*
Finanční podpora:
Město Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Ministerstvo kultury
Veolia voda a.s. Hradec Králové


I. POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Představit novou amatérskou filmovou tvorbu. V odborné diskuzi posoudit úroveň soutěžních snímků přihlášených do krajského kola, ocenit nejlepší snímky a sestavit kolekci k postupu do předvýběru celostátního kola. Otevřením soutěžních projekcí i seminářů prezentovat výsledky oboru veřejnosti.

II. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěž je dvoukolová - krajská kola a celostátní kolo. Přihlásit snímek přímo do celostátního kola není možné, s výjimkou „minutafilmu“. Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území České republiky za těchto podmínek:

a) se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících celostátního ani krajského kola
b) přihlásí snímky do jediného krajského kola zpravidla příslušného místu jeho
trvalého bydliště nebo sídlu školy

Do krajského kola v Hradci Králové se mohou přihlásit autoři z Královéhradeckého kraje, členové VčVSAFV, studenti škol se sídlem v Hradci Králové i autoři z jiných krajů ČR, pokud se domluví s pořadateli.

c) řádně vyplní průvodní list ke všem soutěžním snímkům
d) soutěžní snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí ho
profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol
e) snímek neporušuje zákony ČR
f) autor souhlasí s pořízením kopie jeho snímku pro archiv NIPOS - ARTAMA
f) autor zašle přihlášku, odevzdá snímek a Průvodní list v termínech stanovených
pro krajskou soutěž

III. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE


D - dokumentární snímky
R - reportážní a publicistické snímky
H - hrané snímky
A - animované snímky
E - experimentální snímky
V - videoklipy

* Vzhledem k tomu, že byla pořadatelem CS zrušena kategorie školních snímků pro krajská kola, přihlásí žáci a studenti svoje snímky do žánrových kategorií.

Doporučená délka snímků je do 20 minut. Výjimky pro účast v krajském kole může stanovit jeho pořadatel. V odůvodněných případech (mimořádný tvůrčí počin, apod.) může porota doporučit do předvýběru i snímky nad tento limit. Pořadatelé si vyhrazují právo nezařadit z časových důvodů do soutěže snímky přesahující výrazně doporučenou délku.


IV. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI


Ubytování a stravování, ekonomické zajištění
Jeden autor každého snímku přijatého do soutěže bude mít hrazeno cestovné. Od autorů a seminaristů bude vybírán účastnický poplatek stanovený na základě rozpočtu KS. Členové VčVSAFV s platným průkazem prorok 2009 budou finančně zvýhodněni. Ubytování pro účastníky soutěže je zajištěno v ubytovacím zařízení Městských lesů na Novém Hradci Králové v ceně 230,- Kč a stravování v CC Lucie. Pokud se podaří zajistit dotaci z grantů, budou mít účastníci soutěže i seminaristé ubytování zdarma. V sobotu i neděli bude pro účastníky připraven společný oběd.

Hodnocení soutěžních snímků
Soutěžní kolekci bude hodnotit odborná porota, jmenovaná pořadateli krajského kola.

Ceny
Pořadatelé na základě návrhu odborné poroty udělí následující ceny: 1., 2. a 3. cena v každé kategorii. Při velkém množství kvalitních snímků můžou být některé ceny zdvojeny a pořadatelé si vyhrazují právo při malém počtu snímků v kategorii některou cenu neudělit. Čestná uznání za dílčí složky filmu. K cenám budou náležet diplomy. Každý autor obdrží účastnický list. Dále budou uděleny zvláštní ceny vypsané pořadateli – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje, Cena SONY Elvia PRO, Cena Petra Primy za kameru a Cena diváka dotovaná VčVSAFV.

Postup do celostátní soutěže
Z krajského kola postupují do předvýběru CSNFT snímky oceněné na 1. - 3. místě v jednotlivých kategoriích a doporučené snímky oceněné čestným uznáním.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zásady pro technické vybavení
Do soutěže se přijímají filmy na nosičích VHS, S-VHS, miniDV a DVD. Záznam musí být nahrán v normě PAL. Každý film musí být nahrán na začátku samostatného nosiče. Na nosiči nesmí být nahrán žádný další záznam, než je soutěžní film.

Pro videokazety všech systémů platí:
před vlastním filmem musí být alespoň 30 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů). Po skončení filmu musí být alespoň 10 vteřin černé. Záznam musí být nahrán rychlostí SP. Videokazety musí být přetočeny na začátek. Videokazety musí být zajištěny proti smazání. Za nezajištěnou kazetu nenesou pořadatelé odpovědnost.

Pro DVD platí:
před vlastním filmem a po jeho skončení musí být alespoň 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů). Na DVD nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních DVD rekordérů. Na DVD nebudou žádné bonusové materiály.

Na obalu nosiče musí být vyznačeny tyto údaje:
a) přesný, nezkrácený název filmu
b) systém (např. VHS, S-VHS…)
c) přesná časová délka filmu v minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do
konce obrazově zvukového záznamu)
d) časová délka zaváděcí černé (měří se od úplného začátku nosiče do prvního
audiovizuálního záznamu)
e) u VHS nosičů způsob ozvučení (podélná stopa, Hi-Fi stopa, STEREO, CH1, CH2)
f) jméno a úplná adresa autora, případně příslušnost k filmovému klubu, či svazu.
Údaje můžete napsat také do štítku, ke stažení níže.

Na samotném nosiči musí být uvedeny údaje:
1) přesný a nezkrácený název filmu
2) jméno autora
3) délka snímku

Filmy, které postoupí do celostátního finále budou autorům vráceny až při tomto finále. Pro přepisy soutěžních snímků pro finálovou projekci budou použity ty nosiče, které autor dodá do krajského kola. Výměny nosičů mezi krajským kolem a celostátním finále nejsou možné. Snímky, které nebudou splňovat technické zásady budou z celostátní soutěže vyřazeny, a to i v případě, že by pořadatel krajského kola zajistil jejich projekci.

VI. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

1) vyhlášení krajského kola březen 2009
2) písemné přihlášky do soutěže a na ubytování do 25. dubna 2009
3) předání snímků s průvodními listy do 30. dubna 2009
4) termín konání soutěže 16. - 17. května 2009
5) vrácení nepostupujících snímků do 25. 5. 2009

Ke každému snímku vyplní autor Průvodní list – čitelně a kompletně a odevzdá spolu s nosičem snímku do 30. 4. 2009. Nedodržení stanovených podmínek a technických zásad může být důvodem nepřijetí snímku do krajské soutěže.


Přihlášky a soutěžní snímky zasílejte na adresu:

Středisko amatérské kultury IMPULS
Okružní 1130
500 03 Hradec Králové

Další kontakty, přihlášku do Krajské soutěže, průvodní list k filmu a štítky na DVD či kazety najdete na stránkách http://www.impulshk.cz/

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank