blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Zakleté ministerstvo čar a kultury

Názory
Černá věž - LogoSnažíme se ze všech sil, ale na Ministerstvu čar a kultury se nám nedaří. A z hlediska transparentnosti a komunikace se potýkáme doslova s černou magií. Říkali jsme si dlouho, že se nebudeme žádným způsobem vyjadřovat k subjektům veřejného sektoru, které se podílejí nebo mohou podílet na financování Filmového festivalu ČERNÁ VĚŽ. Ale poslední události nás přiměly říct, jak že je to s podporou ze strany Ministerstva kultury. Jednak jsme se setkali s údivem různých osob, že se nám žádné podpory nedostává (byli přesvědčeni, že čerpáme dotace z ministerstva) a za druhé jsme byli udiveni přímo my, s čím jsme se setkali.

Ano, jsme opravdu smutní, že již několik let po sobě se nám dostává NULOVÉ finanční podpory na celostátní úrovni, ale snažíme se to brát sportovně. Protože je to vlastně soutěž.

Finančních prostředků není nikdy dost a tak nemůže uspět každý, kdo má zájem v Česku dělat něco pro rozvoj kultury. Je logické, že uspějí jen ti nejlepší. A to je fér. A o tom, kdo je nejlepší, rozhoduje komise. A to je taky fér. Tím ale nálepka transparentnosti končí a my jakožto žadatelé o dotace vstupujeme do kabinetu černé magie.

Největším problémem je přístup ministerstva k nám “soutěžícím”, ale k tomu až později. Nejdřív se podíváme na to, proč tady vůbec nějaká podpora existuje a co o ni samo Ministerstvo kultury říká.

Něco tvrdíme, něco děláme


V pravidlech pro přidělování podpory jsme se dočetli, že prioritou je mimo jiné rozvoj filmových festivalů a přehlídek, které přispívají k rozvoji české (evropské) kinematografie. Přesto je zjevně naší první překážkou to, že nejsme festival mezinárodní, ale zatím pouze český (a slovenský) a že podporujeme pouze české (a slovenské) začínající filmaře. Podporu totiž primárně získávají akce mezinárodní nebo dokonce zahraniční. Těšit se můžete díky podpoře ministerstva na íránské filmy, ruské filmy, brazilské filmy, izraelské filmy, britské filmy a dokonce i na bollywoodské filmy. Proč ne, i my máme rádi zahraniční filmy.

Dále čteme, že se komise při hodnocení zaměřuje například na veřejně prospěšný charakter akce. Rád bych připomněl, že FFČV je také charitativní akce, realizační tým si nenechává z rozpočtu ani korunu pro své odměny a CELÉ vstupné každý rok putuje dětem s postižením z českobudějovického Centra BAZALKA. Za dobu naší existence se nám podařilo pro děti vybrat již 124 234 Kč. Nevíme, kolik podpořených filmových festivalů takový benefiční krok činí.

Dále chce ministerstvo údajně podpořit akce, které zpřístupňují veřejnosti filmy, které chybí v klasické distribuci – například krátký film. Opravdu? Proto filmové festivaly krátkých filmů v Česku spíše končí, než se rozvíjejí? Proto jsou mezi podpořenými projekty jen střípky takových akcí?

Ale to vše pořád bereme. To vše je soutěž a někdo má právo říct, že akce A je podle něj smysluplnější než akce B. Jenže tím to končí. Tady totiž končí to, kam oko soutěžícího dohlédne.

Kdo o nás rozhoduje, nevíme

Pokoušíme se každý rok dohledat, kdo je členem kulturní komise. Myslíme si, že soutěžící má právo znát své sudí. Bohužel se nám to na webových stránkách ministerstva nikdy nepodařilo. Nevíme, zdali anonymitu máme brát jako ochranu těchto celkem tří rozhodčích. Ale pokud je nutné v roce 2019 členy komise anonymizovat, pak je sám systém rozhodování netransparentní a poměrně vratký. Věříme, že by to možná některým z nich nevadilo a není to jejich chyba, že jsou drženi “v kabinetu černé magie”, do kterého nikdo nesmí. Mimochodem to, že se jedná jen o tři lidi, považujeme za opravdovou odvahu ministerstva a jsme zvědaví, zdali jejich složení není posledních deset let stejné.

V pravidlech jsme se dočetli, že výsledek hodnocení komise je taková matematická rovnice. Několik ukazatelů, různé váhy, různé body. A to je vlastně to hlavní, o co tu běží.

To nejhorší aneb “Máme vás v … ve spamu”

Chceme se zlepšovat, chceme mít možnost podpořit ještě více začínajících českých filmařů, chceme lidem ukázat více českých nekomerčních filmů, a proto dlouhodobě chceme růst. A proto jsme se začali zajímat o to, kde jsou naše slabé stránky, že se nám celostátní podpory opakovaně nedostává.

Dne 17.3.2019 jsme odeslali na ministerstvo kultury e-mail s Žádostí o zveřejnění výsledků hodnotících kritérií a ukazatelů.

E-mail odeslaný na Ministerstvo kultury dne 17.3.2019

Věc: Žádost o zveřejnění výsledků hodnotících kritérií a ukazatelů v rámci II. Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií

Vážená paní XXX,
rád bych Vás oficiálně požádal o zveřejnění podrobného hodnocení subkomise č.1 v rámci II. výběrového dotačního řízení v oblasti kinematografie a médií. Již několik let po sobě se nám opakovaně nedaří získat finanční podporu pro Filmový festival ČERNÁ VĚŽ. A protože k rozhodnutí komise nejsou zveřejňovány žádné komentáře ani informace o bodovém hodnocení jednotlivých hodnotících kritérií / ukazatelů, nedokážeme se zlepšit, provést jakoukoli sebereflexi a posunout se vpřed.

To nás velmi mrzí obzvlášť v situaci, kdy získáváme od filmových tvůrců zpětnou vazbu, že FFČV je přínosná akce, a každý rok se na festival přihlásí mezi 100 až 150 krátkými filmy, díky čemuž patříme mezi největší akce svého druhu v Česku. Děkuji Vám za vyjádření ke zveřejnění hodnotících ukazatelů a kritérií.

Hezký den
Milan Pleva, ředitel FFČV

Pevně jsme věřili, že díky tomu zjistíme, v jakých oblastech jsou naše slabé stránky, kde nejsme úplně v souladu s dlouhodobou vizí Ministerstva kultury, a kde máme ještě víc “zabrat”.

Bohužel se dva měsíce nic nedělo a odpověď se nedostavila. A tak jsme se rozhodli přistoupit k více tradiční komunikaci a poslali na ministerstvo dopis. V podstatě jsme v něm pouze zopakovali naše přání zveřejnit výsledky našich hodnotících ukazatelů.

Dopis odeslaný na Ministerstvo kultury dne 15.5.2019

Vážené Ministerstvo kultury,
dne 17. 3. 2019 jsme vás prostřednictvím e-mailu z adresy festivalcernavez@gmail.com požádali o zveřejnění podrobného hodnocení subkomise č.1 v rámci II. Výběrového dotačního řízení v oblasti kinematografie a médií. Žádost jsme odeslali paní XXX na e-mailovou adresu XXX@mkcr.cz.
Bohužel jsme od vás až do dnešního dne 15. 5. 2019, tedy s rezervou téměř přesně dva měsíce, nedostali žádnou odpověď. Proto zkoušíme jinou formu komunikace.

Již několik let po sobě se nám opakovaně nedaří získat finanční podporu pro Filmový festival ČERNÁ VĚŽ. A protože k rozhodnutí komise nejsou zveřejňovány žádné komentáře ani informace o bodovém hodnocení jednotlivých hodnotících kritérií / ukazatelů, nedokážeme se zlepšit, provést jakoukoliv sebereflexi a posunout se vpřed.

To nás velmi mrzí obzvlášť v situaci, kdy získáváme od filmových tvůrců zpětnou vazbu, že FFČV je přínosná akce, a každý rok se na festival přihlásí mezi 100 až 150 krátkými filmy, díky čemuž patříme mezi největší akce svého druhu v Česku.

Děkuji Vám za vyjádření ke zveřejnění hodnotících ukazatelů a kritérií. Také budeme velmi rádi, pokud navážeme na naši e-mailovou komunikaci.

Hezký den!
Milan Pleva
ředitel FFČV


Hned vzápětí se nám dostalo telefonické odpovědi, že náš předchozí e-mail spadl do spamu. Lidem primárně věříme. A to i za předpokladu, že naše vzájemná e-mailová komunikace nebyla první a v předchozích deseti zprávách zafungovala bez problémů. A nezafungovala pouze v tomto případě žádosti o transparentnost a vysvětlení. Věříme tomu a apelujeme na IT oddělení Ministerstva kultury, aby s tím něco udělalo.

Byli jsme požádání, abychom počkali do poloviny června, kdy bude “hodnocení s komentářem komise standardně zveřejněno jako každý rok”. Zajímavé, najednou se jedná o standardní věc. Loni se k nám nějak nedostala. Ale dobrá, s natěšením jsme čekali na hodnotící ukazatele s vidinou, že se díky této zpětné vazbě posuneme vpřed.

Odpověď se k nám ve formě e-mailu dostala 26. 6. 2019. A nevěřili jsme vlastním očím, jakou práci si s tím někdo dal.

E-mail přijatý z Ministerstva kultury dne 26.6.2019

Dobrý den,
zasílám vyjádření k žádosti o neinvestiční dotaci pro 9. ročník filmového festivalu Černá věž v rámci výběrového dotačního řízení odboru médií a audiovize:

Festival amatérských a studentských filmů ČERNÁ VĚŽ je soutěžní přehlídka specializovaná na amatérské a studentské filmy, která se koná pravidelně na konci listopadu v Českých Budějovicích. Z žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace vyplývá, že má festival do budoucna velké ambice, chce se stát i festivalem mezinárodním. Výběrová dotační komise odboru médií a audiovize však neshledala, že by akce měla zásadní potenciál dále růst, především mezinárodně, jedná se spíše o akci lokální. Hodnocení projektu ve všech kritériích bylo nízké a projekt se mezi ostatními umístil na takové pozici, pro kterou již výběrová dotační komise nemohla navrhnout alokaci finančních prostředků, proto Ministerstvo kultury tento projekt nepodpořilo.
  1. Chápeme správně, že naší žádosti na zveřejnění výsledků hodnotících kritérií nelze vyhovět? Protože z té odpovědi to úplně jasné není. Pouze tam žádné výsledky hodnotících kritérií nevidíme. A ani vysvětlení proč tam nejsou.
  2. První věta je prakticky kopie našeho textu uváděného na webu nebo v předchozích žádostech. Smysl, proč je ve vyjádření tento text uveden, nám uniká. Stejně jako druhá věta, která říká, že má festival velké ambice a chce se stát festivalem mezinárodním. Ano, to je pravda, to víme.
  3. Až potom přichází samotné vyjádření o DVOU VĚTÁCH, přičemž druhá věta už jen konstatuje holý fakt, který je nám známý. Velmi zajímavé nám přijde, že první věta je v přímém rozporu s předchozí větou. Tak myslí si o nás tříčlenná komise, že jsme nebo nejsme událost s potenciálem dále růst? Nechápeme tuto schizofrenii ve dvou po sobě jdoucích větách.
Abychom to shrnuli. Žádali jsme o zveřejnění výsledků hodnotících kritérií. Na první e-mail jsme reakci nedostali kvůli údajnému spamu a po více než třech měsících jsme obdrželi nesourodý výplod o celkovém počtu 410 znaků včetně mezer. Konkrétní zpětná vazba a výsledky hodnotících kritérií nikde.

Tento způsob transparentnosti, spolupráce, ochoty a kvality komunikace, zdá se nám poněkud nešťastným. Obzvlášť v porovnání s našimi krajskými nebo obecními zkušenostmi z hlediska přístupu k dotacím a podpoře existence kultury.

I přes tuto negativní zkušenost se znovu pokusíme na podzim zabojovat o podporu na jubilejní 10. ročník, na kterém už nyní ve svém volném čase pracujeme.
| Autor: Milan Pleva | Vydáno dne 09. 07. 2019 | 1021 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank