blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Střekovská kamera › Propozice

fotoNázevStřekovská kamera
Rok konání2022
Ročník55.
Termín konání14.10.2022 - 15.10.2022
Uzávěrka20.09.2022
AnotaceSoutěž
Místo konáníDům dětí a mládeže, Velká Hradební 19, Ústí nad Labem
OkresÚstí nad Labem
StátČeská republika

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Ocenění  

Propozice
Cíl soutěže

Hlavním posláním soutěže Střekovská kamera je podpora tvůrčích aktivit autorů neprofesionálního filmu.

Místo a čas konání soutěže


Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, Dům dětí a mládeže (vchod z ulice Bělehradská)
Filmová soutěž se koná 14. - 15. 10. 2022

Podmínky účasti
 • Soutěže se mohou zúčastnit všichni neprofesionální autoři z České republiky i ze zahraničí.
 • Snímek ze zahraničí může být ve slovenském znění nebo je třeba ho podpořit českými titulky.
 • Mohou se posílat jen snímky, které ještě nebyly promítány v minulosti na této soutěži.
 • Doporučená délka filmu je do 20 minut.
 • Z přihlášených filmů vybere výběrová komise filmy do soutěžní projekce.
 • Filmy se přijímají pouze elektronicky ve formátech MP4 nebo MPG2 ve FULL HD rozlišení (1920x1080). Filmy zaslané v jiných formátech nebudou do soutěže přijaty.
 • Filmy zasílat pouze elektronicky pomocí služby www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com na adresu strekajzna@email.cz. Ke každému filmu připojte i řádně a plně vyplněnou přihlášku.
 • Filmy je možné zaslat i formou odkazu na YouTube nebo Vimeo, a to v případě, že je tam film uložen (a půjde stáhnout) ve FULL HD rozlišení.
 • Za každý přihlášený film je vybírán registrační poplatek 100 Kč, který podmiňuje příjem filmu do předvýběru. Filmy v tematické kategorii „Naše voda“ jsou od poplatku osvobozeny. Poplatek uhraďte na č. účtu Fio banky 2202241928/2010 (pro účastníky ze zahraničí IBAN: CZ91 2010 0000 0022 0224 1928, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX). Do poznámky uveďte název filmu.
 • Jednomu autorovi soutěžního filmu hradí pořadatelé ubytování. Ostatní se mohou akce zúčastnit na vlastní náklady (cena ubytování 350 Kč za osobu a noc, bez snídaně, ta je pro zájemce zajištěna v místním Mléčném baru) V případě příznivé finanční situace obdrží autor příspěvek na stravu.
 • Poslední termín k přijetí filmů je 20. 9. 2022.
 • Autor přihlásí film elektronicky prostřednictvím portálu FILMDAT. Po dohodě s pořadatelem je možné film přihlásit i běžným způsobem.
 • Přihlášením filmu do soutěže autor dává výslovný souhlas s evidencí svých osobních údajů uvedených v přihlášce do nadnárodní databáze FILMDAT (GDPR).
Soutěžní kategorie
 • Dokument a reportáž
 • Hraný film a Videoklip
 • Animovaný film a Experiment
 • Tematická kategorie (Naše voda)
Hodnocení soutěžních prací
 • Odborná výběrová komise zařadí do veřejné projekce snímky odpovídající uměleckým a technickým požadavkům s ohledem na dramaturgii soutěže
 • Každý soutěžní snímek ohodnotí odborná porota.
 • Pořadatel, na návrh odborné poroty, má právo udělit tyto ceny ve vyhlášených kategoriích.
  • 1. a 2.a 3. místo
  • Čestná uznání
  • Cena městského úřadu Střekov
  • Cena primátora města Ústí nad Labem
  • Cena Iva Renotiéra
 • Každý přítomný autor dostane účastnický list.
 • Nevyzvednuté ceny lze vyzvednout po dohodě s Alenou Krejčovou do 14 dnů. Po této době přecházejí ceny do rukou pořadatele filmové soutěže.
Termíny
 • Poslední termín pro přijetí snímků a průvodních listů k filmům je 20. 9. 2022.
 • Oznámení autorům o přijetí jejich snímků do projekce přes FILMDAT do 6. 10. 2020.
 • Soutěž se koná 14. – 15. 10. 2022.
Hlavní pořadatel

Ústečtí filmaři, z.s.

Organizátoři soutěže:

Mgr. Alena Krejčová (organizační věci)
Telefon: +420 737 556 416
E-mail: skkrejcova@seznam.cz

Jaroslav Šika (technické záležitosti)
Telefon: +420 602 458 782
E-mail: sika@seznam.cz


ANTRAG für den Wettbewerb Střekovská kamera 2022

Das Ziel des Wettbewerbs


Die Hauptaufgabe des Wettbewerbs Střekovská kamera ist die Unterstützung der kreativen Tätigkeit von nicht-professionellen Filmautoren.

Ort und Zeit des Wettbewerbs


Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, Kinder- und Jugendhaus (Eingang von der Bělehradská-Straße)
Der Filmwettbewerb findet vom 14. - 15. Oktober 2022 statt.

Teilnahmebedingungen
 • Am Wettbewerb können alle Laienautoren aus der Tschechischen Republik und dem Ausland teilnehmen.
 • Ein Film aus dem Ausland kann in slowakischer Fassung sein oder er muss mit tschechischen Untertiteln versehen sein.
 • Es können nur Bilder eingesendet werden, die in der Vergangenheit noch nicht bei diesem Wettbewerb gezeigt wurden und nicht älter als 3 Jahre sind.
 • Die empfohlene Länge des Films beträgt bis zu 20 Minuten.
 • Aus den eingereichten Filmen wählt die Auswahlkommission Filme für die Wettbewerbsvorführung aus.
 • Filme werden nur elektronisch im MP4- oder MPG2-Format in FULL HD-Auflösung (1920x1080) akzeptiert. Filme, die in anderen Formaten eingereicht werden, werden nicht zum Wettbewerb zugelassen.
 • Senden Sie Filme nur elektronisch über den Dienst www.uschovna.cz oder www.wetransfer.com an die Adresse strekajzna@email.cz. Fügen Sie jedem Film ein ordnungsgemäß und vollständig ausgefülltes Antragsformular bei.
 • Filme können auch als Link zu YouTube oder Vimeo gesendet werden, wenn der Film dort in FULL HD-Auflösung gespeichert ist (und heruntergeladen werden kann).
 • Für jeden eingereichten Film wird eine Registrierungsgebühr von 100 CZK erhoben, die die Aufnahme des Films in die Vorauswahl bedingt. Filme in der Themenkategorie „Unser Wasser“ sind von der Gebühr befreit. Überweisen Sie die Gebühr auf die Kontonummer Fio Bank 2202241928/2010 (für Teilnehmer aus dem Ausland IBAN: 2010 0000 0022 0224 1928, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX). Fügen Sie den Namen des Films in die Notiz ein.
 • Ein Autor des Wettbewerbsfilms wird von den Veranstaltern bezahlt. Andere können auf eigene Kosten an der Veranstaltung teilnehmen (Übernachtungspreis 350 CZK pro Person und Nacht, ohne Frühstück, das für Interessenten der örtlichen Milchbar bereitgestellt wird). Bei günstiger finanzieller Situation erhält der Autor einen Essenszuschuss.
 • Der letzte Termin für den Erhalt von Filmen ist der 20. September 2022.
 • Der Autor reicht den Film elektronisch über das Portal FILMDAT ein. Nach Absprache mit dem Veranstalter ist es auch möglich, den Film auf dem üblichen Weg anzumelden.
 • Mit der Einreichung eines Films zum Wettbewerb erklärt sich der Autor ausdrücklich mit der Aufnahme seiner in der Bewerbung angegebenen personenbezogenen Daten in die internationale Datenbank FILMDAT (DSGVO) einverstanden.
Wettbewerbskategorie
 • Dokumentation und Reportage
 • Spielfilm und Videoclip
 • Animationsfilm und Experiment
 • Themenbereich (Unser Wasser) *
Bewertung von Wettbewerbsarbeiten
 • Die Fachauswahlkommission nimmt Filme in die öffentliche Vorführung auf, die den künstlerischen und technischen Anforderungen an die Dramaturgie des Wettbewerbs genügen
 • Jedes Wettbewerbsbild wird von einer Fachjury bewertet. Der Veranstalter hat auf Vorschlag der Fachjury das Recht, diese Preise in den ausgeschriebenen Kategorien zu vergeben.
  • 1. und 2. und 3. Platz
  • Anerkennungen
  • Preis des Stadtamtes Střekov
  • Preis des Bürgermeisters von Ústí nad Labem
  • Der Ivo Renotiére Preis
  • Jeder anwesende Autor erhält eine TeilnahmekarteNicht abgeholte
 • Preise können nach Vereinbarung mit Alena Krejčová innerhalb von 14 Tagen abgeholt werden. Nach dieser Zeit gehen die Preise in die Hände des Veranstalters des Filmwettbewerbs.
Bedingungen
 • Letzter Termin für die Zusendung von Bildern und Anschreiben für Filme ist der 20.09.2022.
 • Benachrichtigung der Autoren über die Annahme ihrer Filme zur Vorführung über FILMDAT bis 6. Oktober 2020.
 • Der Filmwettbewerb findet vom 14. - 15. Oktober 2022 statt.
Hauptorganisator

Ústečtí filmaři, z.s.

Veranstalter des Wettbewerbs:

Mgr. Alena Krejčová (Organisatorisches)
Telefon: +420 737 556 416
E-mail: skkrejcova@seznam.cz

Jaroslav Šika (Technische Angelegenheiten)
Telefon: +420 602 458 782
E-mail: sika@seznam.cz

*) Dank der erheblichen finanziellen Unterstützung des Stiftungsfonds Severočeská voda erweitern wir in diesem Jahr die thematische Kategorie UNSER WASSER. Autoren, die diese Kategorie mit ihrem Film unterstützen, müssen für diesen Themenfilm keinen Autorenbeitrag von 100 CZK zahlen. Der künstlerischen Umsetzung und Begreifbarkeit dieses Themas sind keine Grenzen gesetzt. Wir freuen uns auf all Ihre Filme und auch auf ein persönliches Treffen mit Ihnen bei uns in Ústí nad Labem.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank