blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Zlaté Slunce Brno › Propozice

fotoNázevZlaté Slunce Brno
Rok konání2018
Ročník15.
Termín konání13.04.2018 - 15.04.2018
Uzávěrka09.03.2018
AnotaceSoutěž
Místo konáníSVČ Legato, Stamicova 7, Brno Kohoutovice
OkresBrno - město
StátČeská republika

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice
ZLATÉ SLUNCE 2018

15. ročník celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby školní kategorie 7.–8. června 2018, Blansko

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město Blansko, Kulturní středisko města Blanska ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finančního přispění Jihomoravského kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
 • Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – ZLATÉ SLUNCE (CSNFT-ZS) je vyvrcholením dění v oboru školního filmu v daném roce.
 • Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR.
 • Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa ve veřejných médiích.
II. PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěž je dvoukolová: dvě zemská kola a republikové kolo (do celorepublikového kola je možné postoupit pouze ze zemského kola, přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné)

Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:

a) autor není starší 19 let a soutěžní film není starší 2 let
b) film není přihlášen do žádného kola soutěže Český Videosalon, a nesoutěžil v žádných kolech předchozích ročníků soutěží Zlaté Slunce nebo Český Videosalon
c) přihlásí všechny snímky pouze do jednoho zemského kola
d) snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol
e) snímek neporušuje zákony ČR
f) film byl zaslán v povoleném formátu a splňuje technické parametry pro přijetí dány propozicemi
g) film splňuje doporučenou maximální délku do 20 minut (filmy delší 20 minut nemají jistotu přijetí, výjimky určuje přímo pořadatel daného kola na základě časové dispozice)
h) údaje v titulcích filmů musí být shodné s údaji uvedenými na přihlášce
i) autor přihlásí i fyzicky dodá snímek s odpovídající registrací do termínu uzávěrky
j) autor souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže.

III. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

Věkové kategorie:
A – tvorba dětí a žáků do 15 let
B – tvorba mládeže a studentů do 19 let a handicapovaných autorů
Žánrové kategorie:
a) dokumenty, reportáže a publicistika
b) hrané snímky
c) animované snímky
d) experimentální snímky a videoklipy
Autoři v přihlášce označí kategorii (A nebo B) podle věkové skupiny, do které patří. Také označí snímek dle žánrové kategorie.

IV. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
 • Všechny filmy aspirující na účast v postupovém kole (v případě úspěchu následně v celostátním kole) musí být řádně přihlášeny (vyplněný registrační list je zaslán spolu se soutěžním snímkem na adresu určenou pořadatelem daného kola)
Přihlášku (registrační list) lze zaslat následovně:

Elektronicky
 • Autor vyplní buď přímo formulář ve Wordu nebo oskenuje ručně vypsaný průvodní list a spolu s filmem zašle přes datovou službu www.uschovna.cz) na adresu uvedenou pořadatelem zemského kola (pro Čechy: zlateslunce-dvurkralove@seznam.cz, Pro Moravu: zlateslunce-brno@seznam.cz )
Fyzicky poštou
 • Autor vytiskne vyplněný formulář průvodního listu, případně ho vytiskne prázdný, ručně vyplní a zašle spolu s nosičem poštou nebo zásilkovou službou na adresu:
JBS studio s.r.o
Rohozná 71
569 72 Rohozná u Poličky

V. ORGANIZACE A PRŮBĚH


Zemská kola
 • Propozice zemských kol, organizační a ekonomické zabezpečení, včetně případných cen pro oceněné autory, vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže. Pořadatelé zveřejní propozice a podmínky zemských kol na svých webových stránkách a na portále www.filmdat.cz
 • Pořadatel zemské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru a zařazení soutěžních snímků do zemské soutěže rozhoduje autor.
 • Posledním termínem, kdy mohou být zemská kola uskutečněna, je 8. 4. 2018
Republikové kolo
 • Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 300 minut.
 • Ekonomické zajištění republikového kola
 • Všichni členové autorského týmu, který postoupí do celorepublikového kola, budou mít hrazeny náklady spojené s účastí na celostátní soutěži (mimo dopravy) na základě závazné přihlášky odeslané do 3. 6. 2018.
 • Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo.
VI. HODNOCENÍ

Zemská kola

 • Porotu zemského kola jmenuje jeho pořadatel.
 • Zemské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže.
 • Zemská odborná porota navrhne pořadateli soutěže ocenění snímků ve všech kategoriích, může udělit zvláštní ceny vypsané pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků.
 • Porota může některou z cen neudělit, rozdělit nebo přeřadit soutěžní práci do jiné kategorie.
Republikové kolo
 • Porotu republikového kola školních filmů jmenuje NIPOS-ARTAMA.
 • Do předvýběru celostátní soutěže postupují všechny snímky oceněné porotou zemských kol 1. - 3. cenou a doporučená čestná uznání.
 • Celostátní porota provede nominaci do celostátní soutěže
 • Porota CSNFT-ZS zhlédne snímky postupující do předvýběru prostřednictvím databáze www.filmdat.cz. Ohodnotí je ve stupnici od 1 do 10 bodů a tímto rozhodne, které snímky budou soutěžit ve finále CSNFT Zlaté Slunce 2018.
 • Bodové hodnocení provedou porotci prostřednictvím databáze Filmdat do 15. 4. 2018. Následně se celostátní porota sejde 18. 4. 2018 (středa) a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci.
 • Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně nebo prostřednictvím Filmdatu do 22. 4. 2018.
 • Z ekonomických a technických důvodů se udělené ceny na CSNFT ZS nebudou distribuovat poštou. Autoři si je můžou vyzvednout osobně na půdě NIPOS-ARTAMA Praha
VII. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Soutěžní snímek musí být zaslán v povoleném formátu a splňovat tyto technické parametry:
 • Datové nosiče: DVD, Blu-ray, Datové karty, Flash disky
 • Kontejnery: mpg, mp4, avi, mov
 • Video formáty (kodeky): MPEG-2, MPEG-4, H264, AVCHD
 • Minimální rozlišení videa: SD (720 x 576)
 • Maximální rozlišení videa: FullHD (1920 x 1080)
 • Audio kodeky: PCM, AC3, MP2, MP3,
 • Barevná norma: PAL
 • Doporučená snímková frekvence: 25 fps
VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 • Pořadatelé si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují podmínky účasti (viz. odstavec I.)
 • V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen nebo může být soutěž odvolána.
 • Filmy, které postoupí do celorepublikového finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA Praha.
 • Úprava filmů mezi zemským kolem a celorepublikovým finále je nepřípustná!
 • Propozice, přihlášky a další podkladové materiály do soutěže budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz, www.artama.cz, www.ksmb.cz, www.ddm1.cz .

Zpracoval Miroslav Tuščák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2017


ZLATÉ SLUNCE – ZEMSKÁ KOLA 2018:


ZLATÉ SLUNCE DVŮR kRÁLOVÉ NAD LABEM


Termín: 23. března 2018
Zemská soutěž pro Čechy
Pro kraje: Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Jihočeský, hlavní město Praha, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký
Kontakt: Sylvie Černotová, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel. a e-mail: 499 320 353, 775 320 373 info@ddmdvurkralove.cz
Místo konání: Kino Svět, Dvůr Králové nad Labem
Uzávěrka soutěže: 2. 3. 2018
Web.: www.ddm1.cz www.artama.cz www.filmdat.cz
Adresa pro zasílání filmů a přihlášek: zlateslunce-dvurkralove@seznam.cz


ZLATÉ SLUNCE BRNO

Termín: 13.-15.4.2018
Zemská soutěž pro Moravu
Pro kraje: Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina a Pardubický
Kontakt: Miroslav Obrátil, Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice
E-mail: mirek.lavka@luzanky.cz tel.: 724 232 739
Místo konání: Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice
Uzávěrka soutěže: 10. 3. 2018
WEB.: www.artama.cz www.filmdat.cz www.legato.luzanky.cz
Adresa pro zasílání filmů a přihlášek:: zlateslunce-brno@seznam.cz

15. ZLATÉ SLUNCE BLANSKO

Termín:
7.–8. června 2018
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby – školní kategorie
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Miroslav Tuščák, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2,
Tel.: 221 507 958, 606 460 959
Fax: 221 507 955
E-mail: tuscak@nipos-mk.cz
WEB: www.nipos-mk.cz, www.filmdat.cz, www.cvu.cz, www.artama.cz

Kontakt: Kulturní středisko města Blanska, Mgr. Jaroslav Jeřábek, Hybešova 1, 678 01 Blansko
E-mail: zlateslunceblansko@gmail.com, www.ksmb.cz
Mgr. Jaroslav Cinkl, Základní škola – FK, Erbenova 13, 678 01 Blansko
E-mail: cinkl@erbenova.cz , tel: 516 415 561
Místo konání: Kino, Blansko
Uzávěrka celostátní soutěže: 8. dubna 2018
WEB.: www.erbenova.cz, www.artama.cz, www.filmdat.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank