blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Krajské kolo CSNFT ČR Ústí n.L. › Propozice

fotoNázevKrajské kolo CSNFT ČR Ústí n.L.
Rok konání2016
Ročník63.
Termín konání14.05.2016 - 14.05.2016
Uzávěrka04.05.2016
AnotaceSoutěž
Místo konáníÚstí nad Labem, Národní dům
OkresÚstí nad Labem
StátČeská republika

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice
KRAJSKÁ SOUTĚŽ   NEPROFESIONÁLNÍ FILMOVÉ TVORBY 
PRO KRAJ ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ

soutěž se koná
14. května 2016
v Národním domě, Velká Hradební 33, Ústí n. L
Začátek v 9 hodin.

Soutěžní filmy zašlete buď elektronicky  dle návodu v celostátních Propozicích (viz níže)
nebo  na fyzických  nosićích s řádně vyplněným tištěným nebo elektronickým průvodním listem zasílejte na adresu:

JBS STUDIO s.r.o.
Rohozná 71, 
569 72 Rohozná u Poličky

Uzávěrka příjmu filmů je :
4. května 2016

Do krajské soutěže se přijímají filmy ve formátech uvedených v celostátních Propozicích - viz níže. 
Důvodem nepřijetí filmu do soutěže může být :
- nedodání filmu v termínu
- neúplně vyplněný průvodní list
- špatná technická kvalita snímku
- nebude-li odpovídat technickým podmínkám podle
hlavy V. – Technické podmínky - propozic celostátní soutěže

K Národnímu domu se dostanete :
- z Hlavního nádraží – přejdete přechod naproti nádraží. Projdete úzkou uličkou k hlavní silnici, dáte se vlevo asi 100 m. Přejdete na protější chodník a vystoupáte po schodech u hotelu Bohemia a jdete stále rovně. Po 80 m přijdete k silnici, přejdete po přechodu a jste před Národním domem.
- autem – přijedete-li podél Labe, na světelné křižovatce podjedete trať a kolem benzinové pumpy Schel zahnete vpravo a zařadíte se do levého pruhu a odbočíte. Pojedete asi 200 m a jste u cíle. Teď jenom zaparkovat.

****************************
CELOSTÁTNÍ PROPOZICE 
ČESKÝ VIDEOSALON 2016

63. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
17. - 18. června 2016, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Českým výborem UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finanční podpory Pardubického kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE


Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa ve veřejných mediích.

II. PODMÍNKY ÚČASTI


Soutěž je dvoukolová: krajská kola a republikové kolo.
Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
a) se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol
b) přihlásí všechny snímky pouze do jediného krajského kola a řádně vyplní průvodní list nebo provede registraci filmu a osoby na portále FILMDAT
c) snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol
d) autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR
e) přihlásí i fyzicky dodá snímek s odpovídající registrací (průvodní list nebo registraci na portále FILMDAT) do termínu uzávěrky krajského kola jeho pořadateli
f) souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže,
g) přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné, s výjimkou soutěže minuta filmů
h) z krajských soutěží můžou postoupit do celostátní soutěže autoři starší 15 let

Soutěžní kategorie:

a) dokumenty
b) reportáže a publicistika
c) hrané snímky
d) animované snímky
e) experimentální snímky
f) videoklipy

Doporučená délka soutěžního snímku je do 20 minut.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Krajská kola

Propozice krajských kol a organizační a ekonomické zabezpečení včetně případných cen pro oceněné autory vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže.

Pořadatelé krajských kol jsou povinni po ukončení krajského kola soutěže na místě předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály:

a) protokol krajského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři
b) všechny snímky oceněné porotou na 1. až 3. místě a doporučené filmy v jednotlivých kategoriích z každého kraje
c) kompletně vyplněné průvodní listy všech soutěžních snímků

Pořadatel krajského kola má právo provést předvýběr.

Po uzávěrce krajské soutěže je krajský pořadatel povinen dodat elektronicky celostátnímu pořadateli seznam všech přihlášených filmů.

Pořadatel krajské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru filmů do krajské soutěže rozhoduje autor.

Pořadatelé krajských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek a nesmějí upravovat znění celostátních propozic – kromě uzávěrky krajské soutěže a technických podmínek pro nosiče.
Posledním termínem, kdy mohou být krajská kola uskutečněna, je 15. 5. 2016.

Republikové kolo

63. ročník CSNFT - Český Videosalon se koná 17. - 18. 6. 2016 v Ústí nad Orlicí. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 500 minut.

Porota CSNFT zhlédne snímky postupující do předvýběru prostřednictvím nadnárodní databáze FILMDAT. Po zhlédnutí postupujících snímků každý porotce jednotlivě ohodnotí každou práci bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodů rovněž prostřednictvím nadnárodní databáze FILMDAT. Porotci soutěže stanoví bodovou nominaci snímků do 22. 5. 2016, následně porota zasedne 25. 5. 2016 a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci. Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně do 31. 5. 2016.

Udělené ceny na CSNFT ČV se nebudou distribuovat poštou. Autoři si je můžou vyzvednout osobně v NIPOS Praha.

Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:
a) nemají řádně vyplněný platný průvodní list nebo registraci filmu a osoby na portále FILMDAT (včetně data narození autora)
b) nesplňují propozice soutěže
c) nebyl dodán protokol z krajského kola

Ekonomické zajištění

Krajská kola jsou finančně zajištěna pořadatelem podle místních podmínek. Republikové kolo je zabezpečeno příspěvky z veřejných zdrojů, účastnickými poplatky, sponzorskými dary a podobnými zdroji. Jeden člen autorského týmu, který postoupí do předvýběru, bude mít částečně hrazeny náklady spojené s účastí na soutěži na základě závazné přihlášky odeslané do 10. 6. 2016. Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo. Na částečné krytí nákladů soutěže bude stanoven účastnický poplatek.

IV. HODNOCENÍ

Porotu krajského kola jmenuje jeho pořadatel. Krajské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže. Seznam porotců obdrží pořadatelé krajských kol e-mailem z NIPOS-ARTAMA Praha.

Porotu republikového kola jmenuje NIPOS-ARTAMA. Pořadatelům obou kol (CSNFT, KS) se doporučuje, aby v porotě obměnili minimálně jednoho člena oproti složení porot v předcházejícím ročníku soutěže. V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce.

Odborná porota bude o přidělování cen rozhodovat ve veřejném hlasování po skončení projekce soutěžních filmů.

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Fyzické nosiče

Pro fyzické zasílání filmů pro rok 2016 budou akceptovány pouze nosiče DVD, Blu-Ray a Flash disky. Tyto nosiče je možné využít i jako médium pro počítačové formáty. Při výběru nosiče nutno brát na zřetel, že média se nevracejí. U počítačových formátů může jeden autor poslat na jednom médiu i více soutěžních filmů. Nosiče je nutné označit názvem filmu a jménem autora.

Video formáty

Pro nosiče DVD bude akceptován formát DVD Video a pro Blu-Ray formát BD Video.

Počítačové formáty

Pro počítačové zasílání filmů budou v roce 2016 akceptovány níže uvedené formáty a kodeky. Všechny filmy musí být v barevné normě PAL a frekvenci 25 fps.

Kontejnery: MPG, MP4, AVI
Formáty (kodeky) videí: MPEG-2, MPEG-4, H264, AVCHD – všech rozlišení, minimálně však 720x576.

Filmy zaslané v jiných formátech nemají garanci přijetí do soutěže.

Způsob distribuce

Fyzické nosiče

Fyzické nosiče je možné zasílat poštou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem. V případě, že autor film nepřihlásí elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné do obálky s filmem přiložit i řádně vyplněný průvodní list.

Počítačové formáty

FTP – filmy je možné nahrát prostřednictvím FTP připojení:

ftp: ftp.filmdat.cz
Login: videosalon@filmdat.cz
Heslo: cesky

Datové služby – filmy je možné zaslat též prostřednictvím datové služby portálu www.uschovna.cz na e-mailové adresy jbs@videostudio.cz a info@filmdat.cz.

V případě, že film nebude přihlášen elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné k souboru filmu přiložit i elektronickou verzi průvodního listu (formát WORD nebo scan průvodního listu).

U elektronicky zasílaných formátu používejte prosím níže uvedenou názvovou syntaxi, a to jak u filmů, tak u přihlášek.

Název souboru filmu i přihlášky pište bez diakritiky, velkými písmeny a místo mezery použijte _ podtržítko. Do názvu souboru uveďte pouze název filmu. V případě, že film přihlásíte do soutěže přes portál FILMDAT, není nutné přikládat přihlášku. Tuto skutečnost označte v názvu souboru písmenem „F“ na konci názvu filmu. Filmy s „F“ na konci musí být zaregistrovány na portále FILMDAT a jeho prostřednictvím musí být film přihlášen do krajského kola.

Příklady:

Film: JAK_SEST_LUMPU_SLOHLO_PUMPU_F.mp4
Přihláška: JAK_SEST_LUMPU_SLOHLO_PUMPU.doc

Filmy umístěné na serverech YouTube, Stream a jakýchkoliv podobných nebudou stahovány a akceptovány.

Možnosti přihlašování filmů

1) Portál FILMDAT

Při využití tohoto způsobu není nutné vyplňovat průvodní list. Autor (pokud tak už neučinil v minulosti) film a svou osobu pečlivě a úplně zaregistruje a poté prostřednictvím přihlašovacího dialogu přihlásí film do soutěže.

2) Vyplnění elektronické verze průvodního listu

Tato varianta je určena pro autory, kteří svůj film budou posílat elektronicky a nevyužijí možnosti přihlásit film přes portál FILMDAT. Autor vyplní buď přímo formulář ve Wordu nebo oskenuje ručně vypsaný průvodní list a spolu s filmem zašle elektronickou cestou.

3) Papírová forma průvodního listu

Tato varianta je pro autory, kteří svůj film budou posílat pozemní poštou a nevyužijí možnosti přihlásit film přes portál FILMDAT. Autor vytiskne vyplněný formulář průvodního listu, případně ho vytiskne prázdný, ručně ho vyplní a zašle spolu s nosičem pozemní poštou nebo zásilkovou službou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem

Bližší informace:
FILMDAT – Jaroslav Šika, 602 458 782, info@filmdat.cz
JBS STUDIO - Jaroslav Bouše, 608 463 364, jbs@videostudio.cz  

VI. ZÁVĚREČNA USTANOVENÍ

V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen. Propozice, přihlášky (příklady přihlašování filmů na www.filmdat.cz) a další podkladové materiály do soutěže budou ke stažení na internetových stránkách: www.filmdat.cz, www.artama.cz, www.klubcentrum.cz . 

Zpracoval Miroslav Tuščák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2015

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank