blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Celostátní soutěž NFT ČR Český Videosalon › Propozice

fotoNázevCelostátní soutěž NFT ČR Český Videosalon
Rok konání2013
Ročník60.
Termín konání14.06.2013 - 15.06.2013
Uzávěrka19.05.2013
AnotaceSoutěž
Místo konáníMalá scéna a Kulturní dům Ústí n/O
OkresÚstí nad Orlicí
StátČeská republika
Webhttp://www.nipos-mk.cz

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice
ČESKÝ VIDEOSALON 2013
60. celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
14. - 15. června 2013, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Českým výborem UNICA — Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finanční podpory Pardubického kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa před veřejností v jednotlivých mediích.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěž je dvoukolová: krajská kola a republikové kolo.
Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
 • a) se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol,
 • b) přihlásí všechny snímky pouze do jediného krajského kola a řádně vyplní průvodní list,
 • c) snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol,
 • d) autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR,
 • e) odevzdá snímek a průvodní list platný jen pro tuto soutěž do termínu uzávěrky krajského kola,
 • f) souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže,
 • g) přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné, s výjimkou soutěže minuta filmů,
 • h) z krajských soutěží můžou postoupit do celostátní soutěže autoři starší 15 let.
Soutěžní kategorie:
 • a) dokumenty,
 • b) reportáže a publicistika,
 • c) hrané snímky,
 • d) animované snímky,
 • e) experimentální snímky,
 • f) videoklipy.
Doporučená délka soutěžního snímku je do 20 minut.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Krajská kola

 • Propozice krajských kol, organizační a ekonomické zabezpečení, včetně případných cen pro oceněné autory, vycházejí z možností jednotlivých pořadatelů při zachování stanovených základních regulí soutěže.
 • Pořadatelé krajských kol jsou povinni po ukončení krajského kola soutěže na místě předat zástupci pořadatele celostátní soutěže tyto materiály:
  • a) protokol krajského kola s podpisy členů poroty na jednotném formuláři,
  • b) všechny snímky oceněné porotou na 1. až 3. místě a doporučená čestná uznání v jednotlivých kategoriích z každého kraje,
  • c) kompletně vyplněné průvodní listy všech soutěžních snímků.
 • Po uzávěrce krajské soutěže je krajský pořadatel povinný dodat elektronicky celostátnímu pořadateli seznam všech přihlášených filmů.
 • Pořadatel krajské soutěže má právo omezit počet filmů od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru filmů do krajské soutěže rozhoduje autor.
 • Pořadatelé krajských kol jsou odpovědni za splnění těchto podmínek a nesmí upravovat znění celostátních propozic — mimo uzávěrky krajské soutěže. Posledním termínem, kdy mohou být krajská kola uskutečněna, je 12. 5. 2013.
Republikové kolo

 • 60. jubilejní ročník CSNFT — Český Videosalon se koná 14. - 15. 6. 2013 v Ústí nad Orlicí. Celostátní kolo umožňuje projekci snímků v celkové délce cca 500 minut.
 • Porota CSNFT obdrží postupující snímky do předvýběru na DVD. Po zhlédnutí postupujících snímků každý porotce jednotlivě ohodnotí každou práci bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodů. Porotci soutěže tímto stanoví bodovou nominaci snímků, které budou soutěžit v rámci limitu cca 500 minut na CSNFT 2013.
 • Listy s bodovým ohodnocením předají porotci hlavnímu pořadateli soutěže NIPOS-ARTAMA Praha do 19. 5. 2013. Následně se porota sejde 21. 5. 2013 (úterý) a rozhodne dle platných bodových kritérií o závěrečné nominaci.
 • Autoři všech snímků budou o výsledku předvýběru informování písemně do 24. 5. 2013.
 • Z ekonomických a technických důvodů (křehká keramika) nebudou pořadatelé udělené ceny na CSNFT ČV distribuovat poštou. Autoři si je můžou vyzvednout osobně na půdě NIPOS Praha.
 • Pořadatelé celostátní soutěže si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže snímky, které nesplňují tyto požadavky:
  • a) nemají řádně vyplněný platný průvodní list,
  • b) nesplňují propozice soutěže,
  • c) nebyl dodán protokol z krajského kola.
Ekonomické zajištění
 • Krajská kola jsou finančně zajištěna pořadatelem podle místních podmínek.
 • Republikové kolo je zabezpečeno příspěvky z veřejných zdrojů, účastnickými poplatky, sponzorskými dary a podobnými zdroji.
 • Jeden člen autorského týmu, který postoupí do předvýběru, bude mít částečně hrazeny náklady spojené s účastí na soutěži na základě závazné přihlášky odeslané do 4. 6. 2013.
 • Informace a upřesnění ekonomických podmínek obdrží autoři nominovaných i nenominovaných snímků v pozvánce na republikové kolo.
 • Na částečné krytí nákladů soutěže bude stanoven účastnický poplatek.
IV. HODNOCENÍ

 • Porotu krajského kola jmenuje jeho pořadatel.
 • Krajské poroty budou nejméně tříčlenné s tím, že minimálně jeden člen bude osobou zařazenou v seznamu odborníků znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutěže.
 • Seznam je vyvěšen na internetových stránkách www.artama.czwww.filmdat.cz  a vznikl ve spolupráci s pořadateli krajských kol.
 • Porotu republikového kola jmenuje NIPOS-ARTAMA.
 • Pořadatelům obou kol (CSNFT, KS) se doporučuje, aby v porotě obměnili minimálně jednoho člena oproti složení porot v předcházejícím ročníku soutěže.
 • V porotě žádného kola nemohou zasedat ti, kteří se podíleli na vzniku soutěžní práce.
 • Odborná porota navrhne pořadateli soutěže předběžné ocenění snímků ve všech kategoriích.
 • Porota může udělit zvláštní ceny vypsané pořadateli za jednotlivé tvůrčí složky snímků.
 • Porota může některou z cen neudělit, rozdělit nebo přeřadit soutěžní práci do jiné kategorie.
 • Filmy navržené na ocenění zhodnotí porota písemně a předá pořadateli celostátní soutěže.
V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zásady pro technické vybavení soutěže:
 • Do celostátní soutěže se přijímají filmy na nosičích MiniDV ve formátu: DV-SP, DVD ve formátu DVD VIDEO, BD, MPG, MP 4 a AVI s min. rozlišením 720 x 576
 • Záznam musí být nahrán v normě PAL.
 • Na nosiči nesmí být nahrán žádný další záznam kromě soutěžního filmu.
 • Nosiče přijaté do celostátního kola se autorům nevracejí a zůstávají v archivu NIPOS-ARTAMA.
Pro filmy postupující do předvýběru platí:
 • Před vlastním filmem je doporučeno alespoň 30 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů).
 • Po skončení filmu je doporučeno alespoň 10 vteřin černé.
 • Záznam musí být nahrán rychlostí SP.
 • Videokazety musí být přetočeny na začátek.
 • Videokazety musí být zajištěny proti smazání. Za nezajištěnou kazetu nenesou pořadatelé odpovědnost.
Pro DVD platí:

 • Před vlastním filmem a po jeho skončení musí být alespoň 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů).
 • Na DVD nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních DVD rekordérů.
 • Na DVD nebudou žádné bonusové materiály.
Na obalu nosiče musí být vyznačeny tyto údaje:

 • přesný, nezkrácený název filmu,
 • jméno a úplná adresa autora,
 • přesná časová délka filmu v minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do konce zvukového či obrazového záznamu),
 • časová délka zaváděcí černé (měří se od úplného začátku nosiče do prvního audiovizuálního záznamu),
 • formát obrazu: 4:3, 16:9, 4:3 LB.
 • Údaje můžete napsat také do štítku, který je ke stažení na webových stránkách www.filmdat.cz
Na samotném nosiči musí být čitelně uvedeny minimálně tyto údaje:
 • přesný a nezkrácený název filmu
 • jméno autora
 • Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA Praha.
 • Výměny nosičů mezi krajským kolem a celostátním finále jsou nepřípustné!
 • Snímky, které nebudou splňovat tyto technické zásady, budou ze soutěže vyřazeny, a to i v případě, že by pořadatel krajského kola, který zodpovídá za dodržování zásad, zajistil jejich projekci. V tomto případě jsou uváděny mimo soutěž.
VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě nedostatečného finančního příspěvku z veřejných zdrojů může být rozsah akce krácen.Termíny konání krajských kol

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Tachov
6. dubna 2013 – Kino Mže
Kontakt: Městské kulturní středisko, Alena Mautnerová, nám. Republiky 119, 347 01 Tachov
tel.: 374 722 210, 374 630 003
e-mail: mautnerova@mkstc.cz  

ZLÍNSKÝ A JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Kroměříž
12. - 13. dubna 2013 – Dům kultury
Kontakt: Ladislav Františ, Spáčilova 3036, 767 01 Kroměříž,
tel.: 573 330 543
e-mail: ladislav@recom-km.cz  

PARDUBICKÝ KRAJ
Svitavy
20. dubna 2013 – Fabrika
Kontakt: Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
tel.: 733 142 093
e-mail: dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz 
www.fabrikasvitavy.eu  

OLOMOUCKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Mohelnice
1. května 2013 – MKS
Kontakt: Ctirad Štipl, Wolkerova 9, 789 85 Mohelnice
tel.: 583 430 351, 724 238 328
e-mail: ctirad.stipl@seznam.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha
27. dubna 2013 – Kino MAT
Kontakt: Petr Lášek, Jasmínová 2693/45, 106 00 Praha 10
Tel.: 773 262 837
e-mail: petrlasek@post.cz  

STŘEDOČESKÝ, JIHOČESKÝ KRAJ A KRAJ VYSOČINA
Zruč nad Sázavou
26. - 27. dubna 2013 – Spolkový dům
Kontakt: Městský úřad, odbor kultury, Martina Fialová, 285 22 Zruč nad Sázavou,
tel.: 327 531194
e-mail: kultura@mesto-zruc.cz 
Karel Tvrdík, Poštovní 642, 285 22 Zruč nad Sázavou,
tel.: 602 256 863
e-mail: filmstudio@zruc.info.cz  

ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ
Ústí nad Labem
4. května 2013 – Národní dům
Kontakt: Ivo Renotiére, Nová 42, 400 03 Ústí nad Labem
tel.: 723 593 126

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
11. - 12. května 2013 – Country club Lucie
Kontakt: Středisko amatérské kultury IMPULS, Jarmila Šlaisová, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 545 434, 773 133 741
e-mail: film@impulshk.cz  

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank