blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › ARSfilm › Propozice

fotoNázevARSfilm
Rok konání2012
Ročník40.
Termín konání05.10.2012 - 06.10.2012
Uzávěrka10.09.2012
AnotaceMezinárodní soutěž
Místo konáníDům kultury v Kroměříži
OkresKroměříž
StátČeská republika
Webhttp://www.arsfilm.cz
Autorské poplatky za projekciPoplatek uhrazen

Propozice   Program  Filmy  Výsledky  

Propozice
Účast na AFA:
 • ARSfilmu amatérů /AFA/ se mohou zúčastnit autoři a autorské kolektivy z ČR a zahraničí svými videoprogramy, které vznikly na nekomerční bázi a odpovídají kategoriím soutěže, splňují technické podmínky a v minulosti se již této soutěže nezúčastnily nebo do ní nebyly přihlášeny.
 • Mohou se účastnit i posluchači 1. a 2. ročníku FAMU, zahraničních filmových a uměleckých škol a nezávislí autoři.
 • Počet přihlášených prací od jednoho autora není omezen.
 • Do soutěžní projekce postupují snímky doporučené výběrovou komisí splňující požadavky umělecké kvality a odpovídající Statutu AFA.
Soutěžní kategorie:

Do AFA se v souladu se Statutem přijímají filmy a videoprogramy, které obsahem odpovídají těmto soutěžním kategoriím:
 • I. tvorba o umění – zahrnuje snímky ze všech oborů umění
 • II. animovaná tvorba – snímky realizované všemi animačními technikami
 • III. videoart a experimentální snímky
Technické podmínky účasti:

 • Do soutěže se přijímají videoprogramy zaznamenané digitální záznamy standardu MiniDV, DVD-video normy PAL.
 • Doporučená délka prací je do 20 minut.
 • Každý videoprogram musí být zaznamenán na samostatném nosiči a musí mít úvodní a závěrečný titulek.
 • Kazeta a její obal musí mít potřebné identifikační údaje snímku a jeho autora (jméno, adresa, název a délka snímku atd.), úvodní a závěrečný titulek.
 • Organizátoři ručí za všechny snímky od doby jejich doručení do doby odeslání, nepřejímají zodpovědnost za ztrátu anebo poškození zásilky během přepravy.
 • Pokud si autor snímky po skončení soutěže osobně nepřevezme, pak je pořadatelé odesílají spolu se závěrečným protokolem poroty na adresu autora.
Všeobecné podmínky:
 • Ke každému snímku zaslanému do soutěže uveďte na rubu přihlášky jeho stručný obsah (synopsis) a ocenění získaná na jiných soutěžích. Vhodné je také přiložení fotografií vztahujících se k soutěžnímu snímku s popisem a jménem autora i fotografie autora soutěžního snímku.
Ekonomické zajištění:
 • Autorům prací přijatých do soutěže (u kolektivních snímků jednomu z autorů) úhradu ubytování zajišťuje ČSFV - týká se autorů z České republiky. Náklady na 1 nocleh jsou rovněž hrazeny jednomu z autorů u zahraničních snímků přijatých do soutěže.
 • Ostatním účastníkům lze zajistit ubytování na vlastní náklady na základě včas doručeného závazného požadavku na ubytování.
 • Za každý přihlášený snímek jeho přihlašovatel uhradí na vrub hlavního pořadatele AFA účastnický poplatek a doloží jeho zaplacení současně se zasláním přihlášky snímku do soutěže. Bez úhrady tohoto poplatku nelze snímek přijmout do soutěže a vrátit zpět poštou autorovi.
 • Film si pak autor musí vyzvednout osobně do dvou měsíců, jinak se stává majetkem pořadatele..
Účastnický poplatek činí:
 • Účastníci z České republiky 150 Kč – úhrada složenkou na účet ČSFV Kroměříž (viz níže uvedené bank.spojení)
 • Členové ČSFV mají účastnický poplatek snížen na 50% tj. 75 Kč.
 • Ostatní zahraniční účastníky částku 18 Euro (20 USD) s úhradou na účet: ČSFV Kroměříž, Česká spořitelna, pob.Kroměříž, č.ú. 1480565389/0800, var.symbol 2012.
Hodnocení soutěžních prací:

 • Každý přihlášený snímek musí projít předvýběrem.
 • Výběrová komise zařadí do soutěže snímky odpovídající tématickému zaměření, uměleckým a technickým požadavkům.
 • V soutěžní projekci hodnotí snímky mezinárodní odborná porota, sestavená z profesionálních pracovníků filmu a televize a zkušených amatérů.
 • Rozhodnutí výběrové komise a odborné poroty jsou konečná a nezdůvodňují se.
 • Výběrová komise má rovněž právo přeřadit snímek do jiné soutěžní kategorie nežli byl začleněn jeho autorem anebo přihlašovatelem.
Mezinárodní porota uděluje:

 • Velkou cenu – Cenu města Kroměříže + Zlatý kroměřížský tolar- finanční nebo věcná odměna
 • Cenu poroty + Stříbrný kroměřížský tolar - finanční odměna příp. věcná cena
 • Hlavní cenu + Bronzový kroměřížský tolar - finanční odměna příp. věcná cena (přísluší 1. místu v každé ze tří soutěžních kategorii)
 • Medaili UNICA
 • Cenu ČSFV (Českého svazu pro film a video) - věcná cena
 • Cenu Miette Verlindenové – věcná cena
 • Porota dále může udělit další věcné i finanční ceny sponzorů a spolupořadatelů, diplomy za tvůrčí složky filmů a čestná uznání.
 • Podle výsledků ankety přítomných diváků bude udělena věcná Cena diváka – Cena Domu kultury v Kroměříži.
 • Porota má rovněž právo některé z cen neudělit, její rozhodnutí jsou konečná.
 • V případě, že se autor soutěže osobně nezúčastní a v soutěži získá věcnou cenu musí si ji vyzvednout osobně u pořadatelů do dvou měsíců po ukončení soutěže. Jinak věcná cena propadá ve prospěch pořadatele.
Termíny:
 • Filmy a videoprogramy spolu s přihláškou k účasti, závaznou přihláškou k ubytování a dokladem o zaplacení vstupního manipulačního poplatku zašlete na adresu hlavního pořadatele AFA v termínu do 10. září 2012.
 • Oznámení o výsledku výběrového řízení bude autorům odesláno do 18. září 2012. Filmy a videoprogramy zaslané po termínu 10. září 2012 nebudou do soutěže zařazeny.
 • XXXX. ARSfilm amatérů Kroměříž 2012 bude zahájen v pátek dne 5. října 2012 v 16.00 hodin v Hudebním sále Domu kultury v Kroměříži a ukončen vyhlášením výsledků při společenském večeru s udílením cen v sobotu dne 6. října 2012. V rámci tohoto večera se uskuteční i tradiční individuální konzultace autorů se členy mezinárodní poroty.
 • Součástí AFA jsou doprovodné kulturní a společenské akce, výstavy a odborné semináře, případně i projekce nejlepších neprofesionálních tvůrců videa a filmu z ČR i zahraničí.
Upozornění: Přihlášky vyplňujte č i t e l n ě (nejlépe strojem) a úplně. Zaslané fotografie budou použity k propagaci, pro sdělovací prostředky a budou archivovány u pořadatele festivalu. Pořadatel si vyhrazuje právo pořízení kopie vybraných snímků pro nekomerční využití a Zlatý fond AFA.

Hlavní pořadatel:
Dům kultury v Kroměříži

Spolupořadatelé:
Město Kroměříž
Zlínský kraj
Český svaz pro film a video Kroměříž (ČSFV)
Klub amatérského filmu Kroměříž o.s.

Záštita:
Ministerstvo kultury ČR Praha

Patronace:
UNICA (Union Internationale du Cinema) - člen UNESCO

Veškerou korespondenci, přihlášky a videoprogramy zasílejte s označením „ARSfilm amatérů 2012“ na adresu :

Dům kultury
Tovačovského 2828
767 01 Kroměříž
Česká republika

Tel: +420 573 500 583
Fax: +420 573 500 584
E-mail: ladislav@recom-km.cz, dum.kultury@dk-kromeriz.cz  

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank